Mijn diploma’s: handig hulpmiddel voor studenten

Binnenkort hebben de meeste laatstejaarsstudenten hun diploma in handen. Maar weten jouw studenten dat hun diplomagegevens straks ook online staan in Mijn diploma’s?

Digitaal uittreksel downloaden

In Mijn diploma’s kan de student een digitaal uittreksel van het behaalde diploma downloaden. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een sollicitatie. Het digitale uittreksel is gratis te downloaden via Mijn DUO. Het is een officieel bewijs van het behaalde diploma. Kijk voor meer informatie op mijndiplomas.nl

Campagne ‘Jouw diploma staat online’

Op 7 juni is DUO de campagne ‘Jouw diploma staat online’ gestart. In deze campagne vragen we mbo-instellingen om Mijn diploma’s onder de aandacht te brengen bij hun studenten. Deelnemende onderwijsinstellingen delen de campagne via hun eigen communicatiekanalen. Doe je al mee met DUO Campagnes? Dan kun je de materialen voor ‘Jouw diploma staat online’ downloaden via duocampagnes.pleio.nl. Mail voor meer informatie of om je onderwijsinstelling aan te melden naar campagnes@duo.nl.

Extra aandacht in de zomerperiode

Naast de campagne via de scholen, zet DUO zelf in de zomerperiode extra communicatiemiddelen in om studenten te informeren. Ook hebben alle decanen in het mbo een informatiemail over Mijn diploma’s ontvangen.