N-termen bekend, MDT on Tour en ander nieuws voortgezet onderwijs

Eindexamens 2023: N-termen bekend

De N-termen zijn bekend. Voor veel leerlingen zijn de eindexamens klaar en kan de vlag uit. Wij bedanken iedereen die aan de examenorganisatie heeft meegewerkt van harte! Onze grote complimenten voor het harde werk waardoor de examenperiode rustig is verlopen. Maar nog niet voor iedereen zijn de examens klaar.

Eindexamens 2023: N-termen bekend

Oproep: doe mee aan de monitor aanvullend onderwijs

Veel leerlingen maken gebruik van bijles, huiswerkbegeleiding of toets- en examentraining. Ook scholen werken soms samen met organisaties die dit aanbieden. Om de omvang, toegankelijkheid en kosten van aanvullend onderwijs in kaart te brengen heeft SEO Economisch Onderzoek een enquête gestuurd aan alle scholen in Nederland. We willen u vragen om deze in te vullen. Dat kan tot en met 21 juli.

Oproep: doe mee aan de monitor aanvullend onderwijs

Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen: meer plek voor nieuwkomers in het onderwijs

Door de hoge instroom van nieuwkomers, het verhuizen van kinderen van opvanglocatie naar opvanglocatie en door het lerarentekort lukt het scholen niet meer om voor iedere nieuwkomer een plek op school te vinden. Met het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen wil de regering tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in een noodsituatie mogelijk maken. Het wetsvoorstel is begin juni aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen: meer plek voor nieuwkomers in het onderwijs

Tweede inschrijvingsronde Experiment Onderwijszorgarrangementen geopend

De tweede inschrijvingsronde voor het Experiment Onderwijszorgarrangementen is geopend. Geïnteresseerde schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen bij DUO om aan het experiment mee te doen. Dat kan tot en met 31 juli.

Tweede inschrijvingsronde Experiment Onderwijszorgarrangementen geopend

Subsidie voor onderwijs tijdens af- en ombouw gesloten jeugdzorg; ga de samenwerking aan

Er komt een subsidieregeling om het onderwijs te ondersteunen in de af- en ombouw van de gesloten jeugdzorg. We roepen samenwerkingsverbanden, scholen en andere betrokkenen in de regio op om nog voor de zomer het gesprek aan te gaan, zodat ze de subsidie na de zomer kunnen aanvragen. De regeling wordt naar verwachting begin juli gepubliceerd.

Subsidie voor onderwijs tijdens af- en ombouw gesloten jeugdzorg; ga de samenwerking aan

Extra aanvraagronde subsidie heterogene brugklassen

Er komt een extra aanvraagronde voor subsidie om heterogene brugklassen in te richten. Vestigingen die deze subsidie nog niet eerder hebben ontvangen, kunnen van 21 augustus tot en met 22 september 2023 een aanvraag indienen. Per vestiging is € 100.000,- beschikbaar.

Extra aanvraagronde subsidie heterogene brugklassen

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

In de vakantieperiode lopen meisjes uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Ook kunnen sommige kinderen en jongeren  te maken krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Circuleren er geruchten of twijfelt u? Vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis of het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating.

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

DUO start landelijke campagne 'Jouw basis, jouw beurs'

De basisbeurs komt vanaf september terug voor studenten aan hogescholen en universiteiten. (Aankomende) studenten kunnen deze vanaf 19 juni aanvragen in Mijn DUO. Om hen te stimuleren om de basisbeurs op tijd aan te vragen, start DUO de landelijke campagne ‘Jouw basis, jouw beurs’. Scholen kunnen gebruikmaken van de campagnemiddelen van DUO om de boodschap bij hun leerlingen onder de aandacht te brengen.

DUO start landelijke campagne Jouw basis, jouw beurs

Wegwijzerwebsite voor hulp bij sociale onveiligheid op school

Een leerling, ouder/verzorger of onderwijsprofessional die zich niet veilig voelt op school kan sinds 1 juni terecht op jouwveiligeschool.nl. Deze nieuwe website helpt mensen de juiste plek te vinden wanneer zij in aanraking komen met onder meer discriminatie, fysiek of verbaal geweld, pesten, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of verstoorde werkrelaties.

Wegwijzerwebsite voor hulp bij sociale onveiligheid op school

Nieuwe website praktijkgerichteprogrammas.nl

Vanaf schooljaar 2024-2025 kunnen vmbo-scholen een of meer praktijkgericht programma’s aanbieden in de gl en tl. Op praktijkgerichteprogrammas.nl vinden scholen, leerlingen, bedrijven en instellingen meer informatie over dit nieuwe vak, waarin leerlingen praktische en realistische opdrachten uitvoeren bij of voor opdrachtgevers binnen en buiten school.

Nieuwe website: praktijkgerichteprogrammas.nl

Nieuwe website Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Op 19 juni lanceert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid de nieuwe website: kenniscentrumhb.nl. Hier worden beschikbare kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden gebundeld en gedeeld. Zo heeft u altijd toegang tot actuele kennis en expertise over (hoog)begaafdheid in het onderwijs.

Nieuwe website Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

MDT on Tour: op school kennismaken met de maatschappelijke diensttijd

Wilt u voor het burgerschapsonderwijs of voor een project- of themaweek de leefwereld van uw leerlingen vergroten? Hen helpen bij talentontwikkeling en beroeps- en studiekeuze? Of wilt u uw leerlingen uitdagen om iets te doen voor een ander? Maak dan laagdrempelig kennis met de maatschappelijke diensttijd via het kosteloze programma van MDT on Tour

Op school kennismaken met MDT

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd

Scholen boeken resultaat met hun inzet van de NP Onderwijs-gelden. Ze hebben verschillende maatregelen genomen om het welbevinden van leerlingen te verbeteren. De in coronatijd opgelopen vertragingen inhalen blijft echter moeilijk. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het nationaal programma die op 12 juni is gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd