Oproep: doe mee aan de monitor aanvullend onderwijs

Veel leerlingen in het PO en VO maken gebruik van bijles, huiswerkbegeleiding of toets- en examentraining. Ook scholen werken soms samen met organisaties die dit aanbieden. Alle scholen in Nederland hebben via het mailadres aanvullendonderwijs@seo.nl een enquête ontvangen. We willen u vragen om deze in te vullen. Dat kan tot en met 21 juli 2023.

Het doel van het onderzoek is de omvang van aanvullend onderwijs in Nederland in kaart te brengen. Ook onderzoekt SEO wat de redenen van leerlingen en ouders zijn om aanvullend onderwijs te volgen en hoe de eventuele samenwerking verloopt tussen scholen en externe aanbieders van aanvullend onderwijs.

Uw antwoorden helpen de onderzoekers om het gebruik, de kosten en de toegankelijkheid van aanvullend onderwijs in beeld te brengen. Het ministerie van OCW gebruikt de resultaten van het onderzoek om het beleid verder te ontwikkelen.

De periodieke monitor over aanvullend onderwijs wordt namens het ministerie van OCW uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en Sardes.