Vragenlijst stijgende energieprijzen, schoolgebouwen winterklaar maken en ander nieuws voortgezet onderwijs

In deze nieuwsbrief VO herhalen we de oproep om mee te doen met een onderzoek naar de impact van stijgende energieprijzen. Daarnaast vindt u berichten over onder meer het winterklaar maken van schoolgebouwen en over het programma maatschappelijke diensttijd.

De volgende nieuwsbrief VO verschijnt in november.

Alle schoolgebouwen winterklaar

De afgelopen maanden is met grote inzet van scholen en gemeenten de ventilatie van schoolgebouwen verder verbeterd. Nu de besmettingscijfers weer toenemen, is het belangrijk dat alle schoolgebouwen winterklaar zijn. Voor hulp en ondersteuning bij de verbetering van de ventilatieaanpak kunnen scholen terecht bij www.ventilatiehulp.nl of de helpdesk van Ruimte-OK (0800–0224402).

Alle schoolgebouwen winterklaar

Doe mee met MDT!

Wilt u leerlingen de kans geven om zich breder te oriënteren op de samenleving? Om burgerschap en LOB te oefenen in de praktijk? Sluit u dan aan bij het brede netwerk van het programma maatschappelijke diensttijd (MDT), waarin we samenwerken aan talentontwikkeling, sociale cohesie en brede vorming van jongeren.

Doe mee met MDT!

Leren verbeteren ondersteunt nu ook vo-besturen

Besturen in het voortgezet onderwijs kunnen met ingang van dit schooljaar ondersteuning krijgen van Leren verbeteren om hun kwaliteitszorg te verbeteren. Leren Verbeteren is het programma dat ondersteuning biedt aan scholen die het oordeel zeer zwak of onvoldoende hebben gekregen of waar er risico’s zijn in de resultaten.

Leren verbeteren ondersteunt nu ook vo-besturen

Meld uw interesse voor werken met veelbelovende interventies

Heeft uw school interesse om in schooljaar 2023-2024 mee te doen aan  onderzoek naar de effectiviteit van veelbelovende interventies om de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken? Geef dit dan nu door aan het NRO. Deelnemende scholen krijgen de kosten van de interventies en de begeleiding door de interventieaanbieders volledig vergoed en ontvangen een bijdrage voor hun deelname. Het onderzoek is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Informatiebijeenkomst 25 januari: meedoen aan onderzoek naar veelbelovende interventies?

VSV-dashboard nu ook beschikbaar voor vo-scholen

 Het vsv-dashboard van DUO is vanaf nu ook beschikbaar voor instellingen in het voortgezet onderwijs.  Het dashboard geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van voortijdig schoolverlaten voor instellingen. In dit instructiefilmpje wordt uitgelegd wat in het dashboard staat en hoe u het kunt gebruiken.

VSV-dashboard nu ook beschikbaar voor vo-scholen