Onderwijs blijft bij opleving van het coronavirus open

Het kabinet wil dat kinderen en jongeren naar school kunnen gaan, ook bij een opleving van het coronavirus. Daarom is er een sectorplan geschreven. Hierin staan vier fases met maatregelen waarmee de scholen open kunnen blijven en de besmettingen worden beperkt. Omdat iedere school en locatie weer anders is, gaan scholen zelf draaiboeken maken voor hun eigen context en locatie(s). Deze draaiboeken moeten uiterlijk 1 oktober 2022 aan de medezeggenschap worden voorgelegd.

Maatregelen in oplopende zwaarte

Om veilig en verantwoord de scholen open te houden, zijn er maatregelen nodig. Deze maatregelen bestaan uit preventieve maatregelen en interventiemaatregelen (zie ook afbeelding). Er zijn 4 fases:

  1. Fase 1: Basismaatregelen;
  2. Fase 2: de maatregelen uit fase 1 plus voorzorgsmaatregelen;
  3. Fase 3: de maatregelen uit fase 2 plus contactbeperkende maatregelen;
  4. Fase 4: de maatregelen uit fase 3 plus vergaande contactbeperkende maatregelen.

Download de afbeelding hier

Sectorplan corona po en vo