Onderzoek stagediscriminatie en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs heeft gedaan naar het beleid en de aanpak van mbo-scholen rond stagediscriminatie, het wetstraject NLQF en studentenwelzijn.

Onderzoek stagediscriminatie van de Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar het beleid en de aanpak van mbo-scholen rond stagediscriminatie. Het onderzoek is gestart in 2022 en in maart 2023 afgerond, een maand na het sluiten van het Stagepact MBO 2023-2027, en geeft daarom een beeld van het beleid en de aanpak van mbo-scholen bij de start van het Stagepact. De Inspectie geeft aan dat de meeste gesprekspartners op de scholen het belang van het tegengaan van stagediscriminatie onderschrijven. Verder blijkt dat veel managers, onderwijsprofessionals en studenten het lastig vinden om stagediscriminatie te (h)erkennen. Ook hebben scholen nauwelijks zicht op hoe vaak stagediscriminatie voorkomt. 

Onderzoek stagediscriminatie van de Inspectie van het Onderwijs

Wetstraject NLQF op stoom

De wet Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is bedoeld om van onderwijs het niveau vast te stellen. Het NLQF draagt daarmee ook bij aan een soepele arbeidsmobiliteit en deelname aan leven lang ontwikkelen (LLO). Het wetstraject NLQF draagt bij aan de prioriteit van de Onderwijsagenda. De wet is inmiddels zover gevorderd dat deze klaar is om naar de Tweede Kamer te sturen voor bespreking in maart. Streven is om de wet in 2024 vast te stellen en te publiceren.

Wetstraject NLQF op stoom

Studentenwelzijn: terugblik conferentie, netwerk studentenwelzijn en de Kennisbank

Op 30 november jl. vond er een werkconferentie waarin het studentenwelzijnsprogramma Stijn werd gelanceerd. Onderwijsprofessionals uit het mbo, hbo en wo, studenten, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en wetenschappers waren hierbij aanwezig. Was jij er niet bij, maar ben je toch benieuwd wat er is besproken? Of ben je benieuwd wat er wordt gedaan met de inzichten? Bekijk dan hier een terugkoppeling.

Studentenwelzijn: terugblik conferentie, netwerk studentenwelzijn en de Kennisbank

Stichting School & veiligheid organiseert de jaarlijkse conferentie: ‘Met alle respect!’

Stichting School & veiligheid organiseert op 17 april 2024 een hybride conferentie over sociale veiligheid in relatie tot pedagogische vakmanschap. Voor online en fysieke deelnemers wordt er een dagprogramma geboden met twee sprekers en twee workshoprondes. Interessant voor onderwijsprofessionals in het mbo.

Stichting School & veiligheid organiseert de jaarlijkse conferentie: ‘Met alle respect!’

OCW viert de mooie resultaten van MBOin2030

In 2019 startte OCW samen met het mbo en het bedrijfsleven een zoektocht naar oplossingen voor een aantal wicked problems rondom het mbo. Onder de naam MBOin2030 ging een kerngroep van ‘friskijkers en dwarsdenkers’ in een Open Aanpak vier challenges aan. Dit leidde tot vernieuwende oplossingen. ‘De voorgestelde vernieuwingen wakkeren veel energie aan in de samenleving. Erg tof om te zien!’, zegt Henrike Karreman, directeur MBO van het Ministerie van OCW.

OCW viert de mooie resultaten van MBOin2030

Tweede Stagepact Event op 27 maart 2024

Woensdagmiddag 27 maart vindt het tweede Stagepact Event plaats op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Dit event markeert een jaar vol vooruitgang binnen het Stagepact MBO 2023-2027. Samen hebben we belangrijke stappen gezet waar we graag op voort willen bouwen. Ons doel is duidelijk: het bevorderen van de toepassing van maatregelen en afspraken binnen scholen en leerbedrijven. Het Stagepact event staat dit jaar volledig in het teken van het uitbannen van stagediscriminatie.

Tweede Stagepact Event op 27 maart 2024

Wijs studenten op het mbo-studentenfonds!

Twee jaar geleden is het mbo-studentenfonds van start gegaan. Hiermee kunnen scholen studenten in een lastige financiële situatie ondersteunen bij bijvoorbeeld het aanschaffen van schoolboeken en licenties. Het fonds kan ook worden ingezet om studenten te ondersteunen die actief zijn in medezeggenschap of in een andere bijzondere situatie verkeren. Ook studenten die al langer studeren, kunnen te maken hebben met situaties waardoor zij aanspraak kunnen maken op het studentenfonds. Zij weten echter niet altijd dat het studentenfonds bestaat of hoe zij er een beroep op kunnen doen. Wijs je studenten dus ook op het studentenfonds!

Wijs studenten op het mbo-studentenfonds!

De Week van het geld

De Week van het geld komt er weer aan! In deze week, van 11 tot en met 15 maart 2024, kunnen studenten aan de slag met het thema ‘Hoe ben jij je GELD de BAAS?’. Op weekvanhetgeld.nl zijn gratis materialen te vinden. Verder kun je een eveneens gratis themapakket bestellen om je studenten te helpen meer grip te krijgen op hun financiën. Het evenement sluit af met de uitreiking van de Week van het geld Awards.

De Week van het geld

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag