Stichting School & veiligheid organiseert de jaarlijkse conferentie: ‘Met alle respect!’

Stichting School & veiligheid organiseert op 17 april 2024 een hybride conferentie over sociale veiligheid in relatie tot pedagogische vakmanschap. Voor online en fysieke deelnemers wordt er een dagprogramma geboden met twee sprekers en twee workshoprondes. Interessant voor onderwijsprofessionals in het mbo.

De conferentie is gratis en kun je zowel online als fysiek volgen. Het dagprogramma van de online en fysieke varianten zullen van elkaar verschillen. Geïnteresseerd? Meld je dan aan via allerespect24.schoolenveiligheid-conferenties!

Stof tot nadenken

De conferentie start plenair met twee inspirerende spreker: Sharon Ubani en Ismail Aghzanay. De dagvoorzitter voor de conferentie is Splinter Chabot. Onderwerp van gesprek is het belang van een veilige schoolomgeving, waar leerlingen en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je krijgt tijdens de plenaire sessie en de workshops veel stof aangereikt die je tot nadenken aanzet.