Wetstraject NLQF op stoom

De wet Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is bedoeld om van onderwijs het niveau vast te stellen. Het NLQF draagt daarmee ook bij aan een soepele arbeidsmobiliteit en deelname aan leven lang ontwikkelen (LLO). Het wetstraject NLQF draagt bij aan de prioriteit van de Onderwijsagenda. De wet is inmiddels zover gevorderd dat deze klaar is om naar de Tweede Kamer te sturen voor bespreking in maart. Streven is om de wet in 2024 vast te stellen en te publiceren.

Wetstraject

In maart is bekend of een meerderheid in de Tweede Kamer voor deze wet stemt. Daarna gaat de wet nog voor beoordeling naar de Eerste Kamer. Alle inzet van OCW is erop gericht om de wet te laten vaststellen en zo mogelijk dit jaar te publiceren. Bij de publicatie maken we bekend wanneer de wet in werking treedt.

Gevolgen

De wet treedt op zijn vroegst per januari 2025 in werking. Als de wet is vastgesteld kan het formeel onderwijs aan de slag met het aanpassen van de modellen voor diploma’s en certificaten (vo-mbo) en uittreksels (ho). Dit vraagt van scholen om aanpassing van de software. DUO registreert het EQF/NLQF niveau in het diplomaregister. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het rechtmatig gebruik van het NLQF en kan dit door de wet ook handhaven.

Betekenis

Door de borging in de wet NLQF mogen burger en werkgevers erop vertrouwen dat de NLQF-aanduiding van een opleiding juist is aangegeven en dat het niveau van de leeruitkomsten erkend wordt. Dit geldt zowel voor ingeschaalde opleidingen binnen Nederland als in een andere EU-lidstaat. Het betreft zowel formele als non-formele opleidingen. Dat helpt studenten en werkgevers in hun keuzes voor scholing met een passend niveau. De borging in de wet vergroot niet alleen de transparantie, maar bevordert ook in- en doorstroom op de arbeidsmarkt en daarmee de deelname aan leven lang ontwikkelen (LLO).

In het kort

De wet NLQF biedt een basis voor het NLQF en de 8 NLQF-niveaus van opleidingen. Het niveau van kwalificaties wordt bepaald door de leeruitkomsten en zorgt ervoor dat je opleidingen kunt vergelijken met de meetlat van het NLQF. Het Nederlandse NLQF is gerelateerd aan het Europese kwalificatieraamwerk (EQF). Op het modeldiploma en uittreksels staat straks verplicht zowel het NLQF- het bijbehorende EQF-niveau aangegeven.