OCW viert de mooie resultaten van MBOin2030

In 2019 startte OCW samen met het mbo en het bedrijfsleven een zoektocht naar oplossingen voor een aantal wicked problems rondom het mbo. Onder de naam MBOin2030 ging een kerngroep van ‘friskijkers en dwarsdenkers’ in een Open Aanpak vier challenges aan. Dit leidde tot vernieuwende oplossingen. ‘De voorgestelde vernieuwingen wakkeren veel energie aan in de samenleving. Erg tof om te zien!’, zegt Henrike Karreman, directeur MBO van het Ministerie van OCW.

In totaal heeft OCW 325.000 euro geïnvesteerd in de toekomstbestendigheid van het beroepsonderwijs. De wicked problems (die naar boven kwamen in een toekomstvisie op het beroepsonderwijs in 2030) zijn omgezet naar vernieuwende oplossingen. Tot tevredenheid van de ambassadeurs van MBOin2030 en het Ministerie van OCW. Directeur MBO Henrike Karreman kijkt dan ook uit naar het vervolg. ‘Samen met alle partijen in en om het mbo hebben we een vernieuwingsbeweging aangejaagd met de Open Aanpak. De komende maanden vieren we de mooie opbrengsten van deze samenwerking’, vertelt ze. ‘We gaan bekijken of we knellende kaders kunnen versoepelen om deze opbrengsten een mooie start te geven in de samenleving. Daarmee zal het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar bijdrage aan de Open Aanpak stapsgewijs gaan afronden. De challenges zijn de grande finale van een inspirerende beweging. Natuurlijk staat de deur van het ministerie altijd open voor belangrijke signalen uit de sector. Dat houdt natuurlijk niet op bij het afronden van de OCW-bijdrage aan MBOin2030.’

Vier challenges

De ‘friskijkers en dwarsdenkers’ van MBOin2030 gingen de afgelopen jaren vier challenges aan. De opbrengsten van deze challenges worden gedeeld via deze link. Meer info vind je de website van MBOin2030. Het gaat om de volgende challenges:

  • Leerervaringen mee laten tellen: een zoektocht naar hulpmiddelen en tools die praktijkervaring inzichtelijk maken, waardoor onnodig leren voorkomen wordt (afgerond).
  • Verduurzamen van regionale ecosystemen: MBOin2030 ontwikkelde samen met vier voorlopers een miniscan voor het verduurzamen van regionale ecosystemen.
  • Oplossingen voor gepersonaliseerd onderwijs: een zoektocht naar tools, hulpmiddelen en methodieken om gepersonaliseerd leren in het beroepsonderwijs verder te professionaliseren.
  • Veranderende taken en rollen van docenten: een zoektocht naar oplossingen om de veranderende taken en rollen van docenten verder te ontwikkelen en verrijken.

Warme overdracht van de vernieuwingen

De ambassadeurs van MBOin2030 zorgen voor een warme overdracht van de vernieuwingen naar het onderwijs en maatschappelijke organisaties. De miniscan waarmee je een ecosysteem kunt ‘doormeten’ wordt bijvoorbeeld overgenomen door Katapult, de vertegenwoordiger van meer dan vijfhonderd samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. ‘Wij willen de miniscan van MBOin2030 heel graag verder brengen en verdiepen’, vertelt Katapult-oprichter Pieter Moerman.

Enorm veel energie

Henrike Karreman heeft er alle vertrouwen in dat de opbrengsten van de challenges hun weg in de samenleving vinden. ‘De eerste challenge, dialogisch valideren, heeft al een prachtige beweging op gang gebracht. Studenten van de winnende initiatieven zijn aan de slag gegaan met het waarderen van hun eigen ervaring en kennis. Onderwijsinstellingen sluiten daar goed op aan met een onderwijsprogramma op maat. Zo zijn studenten nog beter voorbereid op een leven lang ontwikkelen en op de snel veranderende arbeidsmarkt.’