Wijs studenten op het mbo-studentenfonds!

Twee jaar geleden is het mbo-studentenfonds van start gegaan. Hiermee kunnen scholen studenten in een lastige financiële situatie ondersteunen bij bijvoorbeeld het aanschaffen van schoolboeken en licenties. Het fonds kan ook worden ingezet om studenten te ondersteunen die actief zijn in medezeggenschap of in een andere bijzondere situatie verkeren. Ook studenten die al langer studeren, kunnen te maken hebben met situaties waardoor zij aanspraak kunnen maken op het studentenfonds. Zij weten echter niet altijd dat het studentenfonds bestaat of hoe zij er een beroep op kunnen doen. Wijs je studenten dus ook op het studentenfonds!

Meer over het mbo-studentenfonds lees je hier.