Verplicht examen burgerschapsonderwijs en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de Kamerbrief voortgang aanpak basisvaardigheden mbo, de Kamerbrief en open brief over gelijke waardering voor alle onderwijsvormen en het wetsvoorstel NLQF.

Examen burgerschapsonderwijs verplicht voor mbo-studenten in 2026

Mbo-studenten moeten ook examen gaan doen in burgerschapsonderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio. Het doel is dat studenten hun ontwikkeling en leerervaring inzichtelijk maken. Het burgerschapsexamen is vanaf studiejaar 2026-2027 een verplicht onderdeel om je mbo-diploma te halen. Dat schrijft minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak basisvaardigheden mbo. Het is een van de maatregelen om het burgerschapsonderwijs te versterken.

Examen burgerschapsonderwijs verplicht voor mbo-studenten in 2026

Financiële tegemoetkoming schoolboeken en licenties voor minderjarige mbo-studenten

Minister Dijkgraaf voert een tijdelijke maatregel in om minderjarige mbo-studenten tegemoet te komen in de kosten voor schoolboeken en licenties. Eind maart ontvingen alle mbo-instellingen een brief waarin minister Dijkgraaf toelicht hoe instellingen de tegemoetkoming kunnen vormgegeven.

Financiële tegemoetkoming schoolboeken en licenties voor minderjarige mbo-studenten

Kamerbrief en open brief over gelijke waardering voor alle onderwijsvormen

‘We hebben ieder talent nodig. Door het vervolgonderwijs als “waaier” in te richten, waarin verschillende opleidingen gelijkwaardig naast elkaar liggen, kunnen we een aantal belangrijke doelen bereiken. Voor de maatschappij, de arbeidsmarkt én vooral voor studenten zelf. Als student kun je gemakkelijker de juiste plek vinden. Of dat nu op het mbo, hogeschool of de universiteit is.’ Dit schrijft Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer én – in ietwat andere bewoordingen – in een open brief aan alle toekomstige studenten van Nederland. De minister stelt dat het tijd is om de volgende stap te nemen en roept iedereen op mee te doen.

Kamerbrief en open brief over gelijke waardering voor alle onderwijsvormen

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers krijgen zo beter inzicht in het niveau van een opleiding die ze willen volgen. Ook kan er voortaan makkelijker worden ingegrepen als aanbieders onjuiste informatie verstrekken over het niveau van hun opleidingen. De Tweede Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel Netherlands Qualification Framework (NLQF) van minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) dat dit regelt.

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Kamerbrief over stages in het mbo, hbo en wo

Het ministerie van OCW vindt dat iedere student een goede ervaring in de praktijk verdient. Dat is helaas nog niet altijd het geval. Zo ervaart 15% van de mbo-studenten met een functiebeperking stagediscriminatie vanwege hun functiebeperking. In veel sectoren ontvangen studenten nog geen passende stagevergoeding. Daarnaast ontvangen mbo-studenten veel minder vaak zo’n vergoeding dan hun collega-studenten in het hbo en wo, of een lagere vergoeding. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken die minister Dijkgraaf deze week in een brief naar de Kamer stuurde.

Kamerbrief over stages in het mbo, hbo en wo

Het Stagepact Event, een interactieve en inspirerende middag

Met ruim 170 deelnemers vond op woensdag 27 maart het tweede Stagepact Event plaats op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Het event stond volledig in het teken van stagediscriminatie, een van de vier doelen van het Stagepact. Tijdens de verschillende sessies werd er veel kennis en ervaringen uitgewisseld om de afspraken en maatregelen uit het Stagepact binnen de eigen organisatie door te kunnen voeren.

Het Stagepact Event, een interactieve en inspirerende middag

Persoonlijke aandacht en inzicht in werkzaamheid interventies essentieel voor studentsucces

Persoonlijk contact met studenten is van essentieel belang om onderwijsinitiatieven goed te laten werken. Dit kwam naar voren tijdens de kennisdelingssessie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW op 7 maart. Daarin stonden geleerde lessen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor het mbo, hbo en wo centraal.

Persoonlijke aandacht en inzicht in werkzaamheid interventies essentieel voor studentsucces

Save the date! Kom naar het NP Onderwijs Kennisfestival op 9 oktober

Eind dit jaar loopt het Nationaal Programma Onderwijs ten einde voor het mbo, hbo en wo. Om te reflecteren op de lessen uit de coronaperiode in het onderwijs en het Nationaal Programma Onderwijs, nodigen we je graag uit voor het kennisfestival ‘Het Nationaal Programma Onderwijs: een onbedoeld experiment’. Het kennisprogramma vindt op woensdag 9 oktober van 10.00 tot 17.30 uur plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Save the date! Kom naar het NP Onderwijs Kennisfestival op 9 oktober!

Onderwijs aan studenten met een ondersteuningsbehoefte: wat heb je als docent nodig?

Het ministerie van OCW wil meer te weten komen over de ondersteuning en toerusting die docenten nodig hebben om studenten met een ondersteuningsbehoefte goed te kunnen begeleiden naar een diploma. Ben jij docent in het mbo? Vul de vragenlijst in! En stuur ‘m ook door aan je collega’s of andere docenten in het mbo die je kent!

Onderwijs aan studenten met een ondersteuningsbehoefte: wat heb je als docent nodig?

Hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er is een toenemend aantal signalen en meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de samenleving. Tegelijkertijd worstelen veel werkgevers met de vraag hoe om te gaan met een melding en wat te doen dit gedrag te voorkomen. Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer komt met een nieuwe editie van de handreiking voor organisaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. We brengen dit onder de aandacht bij mbo-instellingen vanwege hun rol als werkgever, maar ook vanwege hun rol bij de veiligheid van studenten die stage lopen bij leerbedrijven.

Hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag