Financiële tegemoetkoming schoolboeken en licenties voor minderjarige mbo-studenten

Minister Dijkgraaf voert een tijdelijke maatregel in om minderjarige mbo-studenten tegemoet te komen in de kosten voor schoolboeken en licenties. Eind maart ontvingen alle mbo-instellingen een brief waarin minister Dijkgraaf toelicht hoe instellingen de tegemoetkoming kunnen vormgegeven.

‘Er ligt bij ons allen een belangrijke opdracht om de basisvaardigheden te versterken en om gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten te bevorderen. In dat licht vind ik het problematisch dat minderjarige mbo-studenten regelmatig schoolboeken en licenties moeten aanschaffen tegen hoge kosten’, schrijft minister Dijkgraaf in de brief aan de mbo-instellingen. ‘Dat geldt in het bijzonder voor leermiddelen voor basisvaardigheden, die al onder druk staan en zo essentieel zijn om te kunnen functioneren in de samenleving. Minderjarige mbo-studenten hebben geen recht op studiefinanciering om deze kosten op te vangen. Omdat in het voortgezet onderwijs alle schoolboeken en licenties wel gratis zijn, zorgt dit voor ongelijke behandeling van minderjarige mbo-studenten ten opzichte van leerlingen van dezelfde leeftijd in het voortgezet onderwijs. Dit leidt tevens tot een financiële drempel voor het volgen van een mbo-opleiding.’

Wie komt in aanmerking?

De tegemoetkoming geldt voor minderjarige BOL- en BBL-studenten van bekostigde mbo-instellingen. Minderjarige studenten aan de VaVo en ISK komen niet voor de regeling in aanmerking. De maatregel geldt in studiejaar 2024-2025 voor studenten die geboren zijn op of na 1 september 2006. Voor studiejaar 2025-2026 geldt het voor studenten die geboren zijn op of na 1 september 2007. Een student die is geboren op 2 september 2007 en in studiejaar 2024-2025 aan een opleiding begint kan dus twee studiejaren gebruikmaken van de tegemoetkoming.

Keuze-opties uitvoering

De mbo-instellingen kunnen voor de uitvoering van de maatregel kiezen uit drie opties:

1. Het verstrekken van een kortingsvoucher/boekenvoucher ter waarde van € 60 aan de student;

2. Een overboeking van € 60 naar elke minderjarige student;

3. Het verstrekken van schoolboeken/licenties ter waarde van € 60 aan de student.

 
Voor 2024 zijn de middelen reeds meegenomen in de rijksbijdragebeschikking (lumpsum) die de mbo-instellingen hebben ontvangen in september 2023. In september 2024 ontvangen mbo-instellingen de middelen voor 2025.

Er is een FAQ opgesteld met vragen over de tegemoetkoming schoolkosten. Zit jouw vraag daar niet tussen? Stuur je vraag dan naar: schoolboekenmbo@minocw.nl.