Onderwijs aan studenten met een ondersteuningsbehoefte: wat heb je als docent nodig?

Het ministerie van OCW wil meer te weten komen over de ondersteuning en toerusting die docenten nodig hebben om studenten met een ondersteuningsbehoefte goed te kunnen begeleiden naar een diploma. Ben jij docent in het mbo? Vul de vragenlijst in! En stuur ‘m ook door aan je collega’s of andere docenten in het mbo die je kent!

Lesgeven aan studenten met een ondersteuningsbehoefte brengt soms uitdagingen met zich mee. In het mbo heeft een derde van de studenten een ondersteuningsvraag. Het ministerie van OCW laat daarom onderzoeken aan welke ondersteuning en professionalisering docenten behoefte hebben, om studenten met een ondersteuningsbehoefte goed te kunnen begeleiden. De vraag is ook welke rol omstandigheden of karakteristieken in een klas/groep daarbij een rol spelen. Denk daarbij aan het aantal studenten met een ondersteuningsvraag en de zwaarte van die ondersteuningsvraag.

Vul in, stuur door!

De input van docenten bij dit onderzoek is essentieel! Ben jij een docent in het mbo? Draag dan bij aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Dit kost 15 tot 20 minuten. Ben je zelf geen mbo-docent, maar ken je wel docenten in het mbo? Stuur dit bericht of de link vooral naar hen door. Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

De vragenlijst is te starten via www.kbanijmegen.nl/compas. Al je antwoorden worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Heb je een vraag over het onderzoek? Mail dan naar onderzoek@researchned.nl.