Kamerbrief over stages in het mbo, hbo en wo

Het ministerie van OCW vindt dat iedere student een goede ervaring in de praktijk verdient. Dat is helaas nog niet altijd het geval. Zo ervaart 15% van de mbo-studenten met een functiebeperking stagediscriminatie vanwege hun functiebeperking. In veel sectoren ontvangen studenten nog geen passende stagevergoeding. Daarnaast ontvangen mbo-studenten veel minder vaak zo’n vergoeding dan hun collega-studenten in het hbo en wo, of een lagere vergoeding. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken die minister Dijkgraaf deze week in een brief naar de Kamer stuurde.

De minister vindt dat dit echt anders moet en gaat hierover het gesprek aan met sociale partners. Om stages in het mbo, hbo en wo te verbeteren zijn hier met vertegenwoordigers van scholen, bedrijven en studenten afspraken over gemaakt. Voor het mbo is dat gebeurd in het Stagepact MBO 2023-2027. Aangezien veel cao’s een langere doorlooptijd hebben, is sinds het maken van deze afspraken nog maar bij een relatief klein deel van de cao's nieuwe afspraken gemaakt. Als dat nog niet is gebeurd roept de minister werkgevers op om studenten toch een passende én gelijke stagevergoeding te geven.

Gelijkwaardige positie voor alle studenten

Uit het door ministerie van SZW uitgevoerde onderzoek blijkt dat in slechts 10% van de onderzochte cao’s (681) een afspraak is gemaakt over stagevergoedingen. Daarnaast zijn er nog grote verschillen over de afspraken en de hoogte van de stagevergoedingen tussen studenten en sectoren. Sommige sectoren geven al het goede voorbeeld. Zo hebben ziekenhuizen, horeca, bouw en het mbo al wel afspraken over stagevergoedingen gemaakt in hun cao. Het is belangrijk dat het aantal cao’s met afspraken over stagevergoedingen toeneemt. Uit onderzoek naar de positie van studenten met een functiebeperking blijkt dat ook deze groep studenten te maken heeft met stagediscriminatie. Het hebben van een functiebeperking wordt soms zelfs gezien als een ‘legitieme reden’ om de student niet aan te nemen voor een stage. Naast onderzoek hebben de onderzoekers een handreiking gemaakt met handvatten en tips voor onderwijsinstellingen en stagebedrijven om stagediscriminatie met een functiebeperking tegen te gaan.