Hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er is een toenemend aantal signalen en meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de samenleving. Tegelijkertijd worstelen veel werkgevers met de vraag hoe om te gaan met een melding en wat te doen dit gedrag te voorkomen. Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer komt met een nieuwe editie van de handreiking voor organisaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. We brengen dit onder de aandacht bij mbo-instellingen vanwege hun rol als werkgever, maar ook vanwege hun rol bij de veiligheid van studenten die stage lopen bij leerbedrijven.

De handreiking is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het biedt een stappenplan met beschreven fases waarin een organisatie zich kan bevinden en hoe er dient te worden gehandeld. Er is geprobeerd zo concreet mogelijke ‘tips en tricks’ op te nemen in de handreiking. De handreiking wordt gezien als onderdeel van een breder pakket dat cultuurverandering in organisaties inspireert en initieert. Dat pakket bestaat onder andere uit adviezen en concrete handvatten voor het realiseren van een aanspreekcultuur op de werkvloer, bewustwording van gezamenlijke waarden en normen en het met elkaar vaststellen van gelijkwaardige omgangsvormen en gezonde machtsverhoudingen.

Werken aan een gelijkwaardige, respectvolle, plezierige en veilige cultuur

Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, heeft de handreiking ontwikkeld. ‘Mijn motto “niets doen is geen optie” geldt nog steeds. En daar voeg ik nu aan toe: maak het onderwerp zichtbaar en bespreekbaar’, vertelt ze. ‘Uiteindelijk gaat het om de wil om met elkaar te werken aan een gelijkwaardige, respectvolle, plezierige en veilige cultuur waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag niet meer voorkomt. Die positieve motivatie wil ik graag activeren.’

In gesprek met mbo-instellingen

Hamer gaat de komende tijd met mbo-instellingen in gesprek aan de hand van het analysemodel dat in de handreiking gepresenteerd wordt. Ze wordt daarin gesteund door Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad. Ook is in augustus 2023 het Studentenpact tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag gepresenteerd, waartoe ook studentenorganisaties vanuit het mbo worden uitgenodigd om zich bij aan te sluiten.