Regeling kwaliteitsafspraken gepubliceerd, lerarenbeurs verlengd en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de Regeling Kwaliteitsafspraken 2024-2027, studentenwelzijn, LHBTIQ+ in het mbo en de lerarenbeurs.

Regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027 gepubliceerd

Vorige maand ondertekenden het ministerie van OCW, JOB, BVMBO, MBO Raad, NRTO, VNO-NCW/MKB Nederland, VNG en SBB de landelijke werkagenda mbo en het bijbehorende stagepact. In de werkagenda zijn doelstellingen en maatregelen opgenomen, waaronder maatregelen uit het coalitieakkoord, waaraan mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid de komende jaren gezamenlijk werken. Met de onlangs gepubliceerde Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024–2027 kunnen bekostigde instellingen een aanvulling op hun reguliere bekostiging ontvangen om de doelstellingen van de werkagenda te helpen realiseren. 

Regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027 gepubliceerd

Wat heb jij nodig om het welzijn van je studenten te verbeteren?

De landelijke kennisbankstudentenwelzijn.nl, die eerder is ontwikkeld voor het hoger onderwijs, wordt uitgebreid voor het mbo! Een inspiratiebron voor het ontwikkelen van nieuwe onderzoeken, (beleids)plannen en andere studentenwelzijnsinitiatieven. Ben je mbo-professional en zet jij je in voor het verbeteren van het welzijn van studenten? Laat dan via de behoeftepeiling weten wat jij nodig hebt om mbo-studenten hierbij optimaal te ondersteunen!

Wat heb jij nodig om het welzijn van je studenten te verbeteren?

Kennismakings- en inspiratiebijeenkomst over LHBTIQ+ in het mbo

Ben jij een mbo-student, docent, onderwijsmedewerker of schoolbestuurder die zich bezighoudt met LHBTIQ+ emancipatie op school? Meld je dan aan voor de eerste kennismakings- en inspiratiebijeenkomst over LHBTIQ+ in het mbo op 6 april. De organisatie van deze bijeenkomst ligt in de handen van het COC, JOBmbo, de MBO Raad, Rutgers en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kennismakings- en inspiratiebijeenkomst over LHBTIQ+ in het mbo

Met Alle Respect!, een conferentie over sociale veiligheid in het onderwijs

Woensdag 5 april vindt de jaarlijkse onderwijsconferentie Met Alle Respect! plaats. Dit jaar is de conferentie volledig hybride. Je aanmelden voor de fysieke conferentie is helaas niet meer mogelijk (volgeboekt), maar je kunt uiteraard nog wel het online programma volgen. Met Alle Respect! is dé kans om je kennis over sociale veiligheid in het onderwijs op te frissen! Deelname is gratis. Meld je dus nu aan!

Met Alle Respect!, een conferentie over sociale veiligheid in het onderwijs

Oriëntatieprogramma Izone helpt studenten op weg

Met het Nationaal Programma Onderwijs kunnen onderwijsinstellingen investeren in hun studenten. Dat deed het ROC van Amsterdam-Flevoland bijvoorbeeld met Izone: dit oriëntatieprogramma op maat helpt studenten kiezen voor een opleiding die echt bij ze past.

Oriëntatieprogramma Izone helpt studenten op weg

Deel je LOB-praktijkervaringen in de Monitor LOB!

Om een goed beeld te krijgen van loopbaanontwikkeling en -begeleiding in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit onder schoolleiders, locatiedirecteuren, schoolleiders, decanen, LOB-coördinatoren, studieloopbaanbegeleiders en leerlingen/studenten in het vo en mbo. Je kunt tot en met vrijdag 31 maart meedoen aan de Monitor. Deel ook jouw ervaringen!

Doe mee aan de Monitor LOB!

Lerarenbeurs verlengd tot en met schooljaar 2027-2028

De lerarenbeurs wordt verlengd. Ben je een leraar in het mbo? En ga je een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit? Dan kun je, mits je voldoet aan de geldende bekwaamheidseisen, een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. Dit kan van 1 april tot en met 15 mei 2023.

Lerarenbeurs verlengd tot en met schooljaar 2027-2028

Denk mee met OCW Live! – woensdag 5 april

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vinden we het belangrijk om onderwijsprofessionals te betrekken bij (het ontwikkelen van) beleid. Daarom organiseren we een aantal keer per jaar een 'Denk mee met OCW Live'-bijeenkomst (ook wel praktijkspiegel genoemd). Leraren en schoolleiders gaan hier met beleidsmedewerkers in gesprek over onderwijsbeleid. Op woensdag 5 april 2023 van 16:00 tot 19:00 uur is in Den Haag de volgende bijeenkomst waarop je in gesprek kunt gaan over verschillende beleidsonderwerpen. Meld je snel aan en denk mee met OCW!

Denk mee met OCW Live! – woensdag 5 april

Draag bij aan het onderzoek naar taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden

Werk je bij een gemeente of onderwijsaanbieder en heb je zicht op het taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden? Doe dan mee aan het monitoringsonderzoek en help het beleid rond dit taalonderwijs te verbeteren. Ook als je gemeente zelf geen taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden verzorgt, is je deelname aan het onderzoek waardevol.

Draag bij aan het onderzoek naar taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden

Wissel MDT-ervaringen uit met andere scholen!

Maatschappelijke diensttijd (MDT) biedt jongeren van 12 tot 30 jaar de kans om tijdens een traject van maximaal 6 maanden hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Inmiddels hebben al ruim 60.000 jongeren meegedaan; nog eens ruim 98.000 jongeren kunnen meedoen. Zo maakt MDT echt een verschil in de samenleving. Benieuwd naar de ervaringen van andere scholen en de wijze waarop zij MDT hebben geïntegreerd? Meld je dan aan voor de uitwisselingssessies die we in april 2023 organiseren.

Wissel MDT-ervaringen uit met andere scholen!

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag