Ondertekening werkagenda mbo en stagepact en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over het Stagepact mbo en de Werkagenda mbo, de LOB Monitor en horizontale samenwerking. Ook stippen we enkele interessante evenementen, onderzoeken en campagnes aan.

Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in de tweede helft van maart 2023.

Stagepact mbo: passende stagevergoeding, genoeg stages, betere stagebegeleiding en uitbannen stagediscriminatie

Mbo-studenten krijgen een passende vergoeding voor hun stage, met minimaal een onkostenvergoeding. Daar bovenop gaan werkgevers en werknemers aan de slag om een vergoeding in de CAO op te nemen. Daarbij komt er meer aandacht voor het realiseren van voldoende stageplekken én betere stagebegeleiding. Als laatst moet een pakket aan maatregelen stagediscriminatie in het mbo tegengaan; hierbij dragen scholen, (leer)bedrijven en de overheid gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor gelijke mogelijkheden voor iedere student. Dit alles staat in het Stagepact mbo dat op 14 februari door een brede groep van jongerenorganisaties, mbo-scholen, bonden, docenten, werkgevers en overheden is ondertekend. Het Stagepact mbo, met zo’n 55 maatregelen en afspraken, is gelijktijdig met de bredere Werkagenda mbo gesloten en loopt tot 2027.

Stagepact mbo: passende stagevergoeding, genoeg stages, betere stagebegeleiding en uitbannen stagediscriminatie

Deel je LOB-praktijkervaringen in de Monitor LOB!

Om een goed beeld te krijgen van loopbaanontwikkeling en -begeleiding in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit onder schoolleiders, locatiedirecteuren, schoolleiders, decanen, LOB-coördinatoren, studieloopbaanbegeleiders en leerlingen/studenten in het vo en mbo. Doe mee en deel ook jouw ervaringen!

Deel je LOB-praktijkervaringen in de Monitor LOB!

DUO campagne: kabinetsplannen studiefinanciering 2023

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023-2024 de basisbeurs weer invoeren voor studenten aan het hbo en de universiteit. Maar er zijn nog meer plannen. Oók voor studenten in het mbo. Om studenten hierover te informeren, start DUO de campagne ‘Kabinetsplannen studiefinanciering 2023: ‘Wat betekent dit voor jou?’. De campagne start na besluitvorming in de Tweede Kamer, naar verwachting in de tweede helft van februari. De maatregelen zijn pas definitief als ook de Eerste Kamer heeft ingestemd. Die behandeling is waarschijnlijk in juli.

DUO campagne: kabinetsplannen studiefinanciering 2023

Denk mee over de toekomst van het mbo, ho en wo!

Hoe zien het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en de wetenschap (wo) eruit in 2040? Dat wil minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) graag weten. Een consortium van vijf onderzoeksbureaus voert daarom een toekomstverkenning uit, in opdracht van OCW.

Denk mee over de toekomst van het mbo, ho en wo!

Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen

Goed middelbaar beroepsonderwijs kan alleen maar tot stand komen in nauwe samenwerking tussen de mbo-school en regionale en sectorale samenwerkingspartners. Mbo-scholen geven die samenwerking op verschillende manieren en op alle niveaus binnen de school vorm. De komende jaren neemt het belang van deze horizontale samenwerking en verantwoording alleen maar toe. Dit kan ook gevolgen hebben voor de verticale verantwoordingsrelaties tussen de mbo-school, Inspectie en de overheid. Om meer zicht te krijgen op deze ontwikkeling, zijn in opdracht van OCW twee onderzoeken uitgevoerd.

Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen

Kennisstroom: een Deep Dive-evenement door het mbo

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn onder meer in het mbo veel initiatieven opgestart. Bijvoorbeeld om het welzijn van studenten te verbeteren of de in- en doorstroom te versoepelen. Deze twee NP Onderwijsthema’s staan centraal tijdens het Deep Dive-evenement Kennisstroom op 19 april. Ben je benieuwd naar bewezen effectieve praktijkvoorbeelden en de nieuwste wetenschappelijke inzichten op deze gebieden? Kom dan naar dit evenement van practoraten.nl en het NRO, speciaal voor docenten, ondersteuners en beleidsmakers uit het mbo.

Kennisstroom: een Deep Dive-evenement door het mbo

Alle partners scharen zich achter Leeroverzicht

Werkgevers, werknemersorganisaties en onderwijskoepels hebben onlangs hun handtekening gezet onder het convenant Leeroverzicht. Daarmee geven ze aan dat ze de doelstellingen van Leeroverzicht onderschrijven en het een goed instrument vinden voor iedereen in Nederland om zich een leven lang te ontwikkelen. Ook nemen ze verantwoordelijkheid voor het doorontwikkelen van Leeroverzicht. Leeroverzicht.nl is het grootste onafhankelijke overzicht van opleidingen, mogelijkheden voor financiering van opleidingen en loopbaanondersteuning in Nederland.

Alle partners scharen zich achter Leeroverzicht

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag