Doe mee aan de Monitor LOB!

Om een goed beeld te krijgen van loopbaanontwikkeling en -begeleiding in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit onder schoolleiders, locatiedirecteuren, schoolleiders, decanen, LOB-coördinatoren, studieloopbaanbegeleiders en leerlingen/studenten in het vo en mbo. Je kunt tot en met vrijdag 31 maart meedoen aan de Monitor. Deel ook jouw ervaringen!

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). De Monitor LOB wordt uitgevoerd om een beeld te kunnen krijgen van LOB in de praktijk en de ondersteuningsbehoefte van de scholen. Het Expertisepunt LOB gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om richting te geven aan hun activiteiten en scholen en professionals nog beter te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Doe ook mee aan de Monitor LOB!

Meedoen kan op twee manieren:

  • Je vult tussen de online vragenlijst in. Dit kan tot en met vrijdag 31 maart.
  • Je neemt deel aan één van de verdiepende focusgroepen. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.