Draag bij aan het onderzoek naar taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden

Werk je bij een gemeente of onderwijsaanbieder en heb je zicht op het taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden? Doe dan mee aan het monitoringsonderzoek en help het beleid rond dit taalonderwijs te verbeteren. Ook als je gemeente zelf geen taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden verzorgt, is je deelname aan het onderzoek waardevol.

Basisvaardigheden zijn essentieel om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Onder Oekraïense ontheemden leeft dan ook de behoefte om de Nederlandse taal te leren. Om zicht te krijgen op de stand van zaken rondom het taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden, voert onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een monitoringsonderzoek uit onder gemeenten en onderwijsaanbieders. De resultaten van het onderzoek dienen als input voor beleidsontwikkeling voor het taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden.

Je kunt aan dit onderzoek bijdragen door de vragenlijst voor gemeenten of de vragenlijst voor onderwijsaanbieders in te vullen.