Lerarenbeurs verlengd tot en met schooljaar 2027-2028

De lerarenbeurs wordt verlengd. Ben je een leraar in het mbo? En ga je een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit? Dan kun je, mits je voldoet aan de geldende bekwaamheidseisen, een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. Dit kan van 1 april tot en met 15 mei 2023.

De lerarenbeurs is beschikbaar voor leraren in het funderend onderwijs met een onderwijsbevoegdheid, voor leraren in het mbo die voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en voor leraren uit het hbo met minimaal een bachelorsdiploma. De regeling zou dit jaar aflopen, maar is door minister Wiersma en minister Dijkgraaf met vijf jaar verlengd tot en met schooljaar 2027-2028.

Meer informatie

Bekijk hier of je in aanmerking komt voor de beurs. Op de website van DUO vind je meer informatie over de subsidievoorwaarden en over de volgorde waarin DUO de aanvragen beoordeelt.