Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, de Regionale Aanpak Personeelstekort en de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT). Ook stippen we enkele interessante evenementen en campagnes aan.

Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in de tweede helft van februari.

Sta ook op jouw school stil bij het Herdenkingsjaar Slavernijverleden!

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt in het hele koninkrijk extra aandacht besteed aan het Nederlandse slavernijverleden. We staan gezamenlijk stil bij deze pijnlijke geschiedenis, het leed, maar ook de strijd en het verzet en hoe deze geschiedenis ook nu nog een negatieve rol speelt in het leven van mensen. Ook in het mbo herdenken we het slavernijverleden. Zoek je hiervoor inspiratie? Of heeft jouw school in het kader van het Herdenkingsjaar een educatief initiatief waarvoor je financiële ondersteuning nodig hebt? Lees dan verder!

Sta ook op jouw school stil bij het Herdenkingsjaar Slavernijverleden!

Vraag nog vóór 21 april subsidie aan en laat je studenten een kortlopend MDT-traject volgen!

Tot en met 20 april 2023 kunnen scholen subsidie aanvragen om een kort MDT-traject te organiseren. Dit is een vrijwillig traject voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Nilab Shahedi is één van de mbo-studenten die een MDT-traject heeft gevolgd en vertelt vol enthousiasme wat voor haar de waarde is van de Maatschappelijke Dienst Tijd.

Vraag nog vóór 21 april subsidie aan en laat je studenten een kortlopend MDT-traject volgen!

Deel de DUO mailing ‘Lesgeld schooljaar 2022-2023 terugvragen’ binnen je onderwijsinstelling

Mbo-studenten die op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder waren, betalen lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als de onderwijsinstelling de student vóór 1 mei 2023 uitschrijft, kunnen ze soms (een deel van het) lesgeld terugkrijgen of de termijnregeling stopzetten. Niet veel studenten zijn hiervan op de hoogte. Deel deze informatie dus binnen je onderwijsinstelling!

Deel de DUO mailing ‘Lesgeld schooljaar 2022-2023 terugvragen’ binnen je onderwijsinstelling

Handvatten voor duurzame samenwerking tussen mbo, gemeenten en partners in belang van de student

Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Zij verdienen alle kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De mbo-instellingen bieden hiervoor tal van mogelijkheden. Soms hebben studenten extra ondersteuning nodig. Dat vraagt slimme en duurzame samenwerking tussen mbo, gemeenten en partners in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. Hoe organiseer je die samenwerking? En wat zijn daarin knelpunten? De publicatie ‘Mbo-student centraal’ biedt partijen inspiratie en richting.

Handvatten voor duurzame samenwerking tussen mbo, gemeenten en partners in belang van de student

Het NLQF ontwikkelt zich tot het vliegwiel van LLO

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF vierde in december haar tienjarig bestaan. Zij vroeg de onderwijspartners, waaronder OCW, om van gedachten te wisselen over de komende tien jaar. Het inschalen van opleidingen in een kwalificatieraamwerk dat matcht met het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) kan de mobiliteit van werknemers en studenten verder vergroten en zo een bijdrage leveren aan een leven lang ontwikkelen. Daarvoor moet het raamwerk bekender worden. Hier kan jij bij helpen: zet de kwalificaties van jouw opleidingen op je cv en je LinkedIn-profiel!

Het NLQF ontwikkelt zich tot het vliegwiel van LLO

Werk jij straks als combi-baner samen met de directie MBO?

Werk jij (als docent) op een mbo-instelling en wil je de verbinding tussen onderwijsbeleid en praktijk versterken? Dan zijn we op zoek naar jou! Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kan je je werk bij een mbo instelling combineren met werken voor de overheid.

Werk jij straks als combi-baner samen met de directie MBO?

Wetswijziging ontkoppeling keuzedelen aan kwalificaties meegenomen in een breder wetsvoorstel

Al in december 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de veranderaanpak keuzedelen. Deze veranderaanpak bestaat uit verschillende maatregelen. Een ervan zorgt voor meer ruimte voor mbo-scholen in het opnemen van bestaande en nieuwe keuzedelen in het onderwijsprogramma. Om mbo-scholen deze ruimte te geven, wordt de koppeling van keuzedelen aan kwalificaties losgelaten. Scholen kunnen dan in overleg met het bedrijfsleven zelf bepalen welke keuzedelen worden aangeboden bij welke opleiding. De ontkoppeling vereist een wetswijziging, die wordt meegenomen in een breder wetsvoorstel.

Wetswijziging ontkoppeling keuzedelen aan kwalificaties meegenomen in een breder wetsvoorstel

DUO campagnekalender 2023 staat online

DUO zet jaarlijks verschillende campagnes in om scholieren en studenten te informeren over studiefinanciering. Al meer dan de helft van alle vo-, mbo- en ho-instellingen deelt deze campagnes via de eigen communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven en sociale media. Zo zorgen we er samen voor dat studenten en scholieren op de hoogte zijn van onder andere de webinars over studiefinanciering, lesgeld betalen, afstuderen en het gemak van online zaken regelen in Mijn DUO. De nieuwe campagnekalender voor 2023 is nu beschikbaar.

DUO campagnekalender 2023 staat online

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag