Kamerbrief verbeteren aansluiting mbo-arbeidsmarkt en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de Kamerbrief over verbeteren aansluiting mbo-arbeidsmarkt, het Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten, de voortgang van de Verbeteragenda passend onderwijs en de vijfde voortgangsrapportage NP Onderwijs.

Kamerbrief over verbeteren aansluiting mbo-arbeidsmarkt schetst noodzaak en toont acties en goede voorbeelden

Het ministerie van OCW werkt samen met onderwijsinstellingen, studenten, docenten, bedrijven en gemeenten hard aan het uitwerken en uitvoeren van de Werkagenda mbo. Daarin is het verbeteren van de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt prioriteit. In een brief die minister Dijkgraaf op 13 december aan de Kamer stuurde, gaat hij uitgebreid in op de uitdagingen, ondernomen acties en mogelijke oplossingsrichtingen. Zo noemt hij onder meer het programma Gaan voor een Baan! en de daarbij horende AanDeBak-garantie uit Rotterdam-Zuid als voorbeeld van een succesvolle aanpak. 19 burgemeesters hebben inmiddels afgesproken eenzelfde soort project in hun gemeente uit te rollen.

Kamerbrief over verbeteren aansluiting mbo-arbeidsmarkt schetst noodzaak en toont acties en goede voorbeelden

Actieplan om aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen

Een diploma geeft jongeren de beste kansen voor de toekomst. Zij willen vrijwel altijd dóór, ook als het even tegenzit. Toch lukt het niet alle jongeren om een diploma op minimaal mbo-niveau 2 te halen. Zij verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs. In studiejaar 2021/2022 hebben meer dan 30.000 jongeren het onderwijs voortijdig verlaten (vsv). Dat is zorgelijk. Demissionair minister Dijkgraaf heeft daarom een actieplan gemaakt om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.

Actieplan om aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen

Voortgang Verbeteragenda passend onderwijs in het mbo

Op 21 december heeft demissionair minister Dijkgraaf de voortgang van de Verbeteragenda passend onderwijs mbo naar de Kamer gestuurd. Hierin reageert hij ook op de uitkomsten van de Monitor passend onderwijs mbo. Daaruit blijkt dat passend onderwijs is geworteld in het mbo. Maar er zijn ook verbeterpunten. Zo is de informatievoorziening voor studenten nog onvoldoende, ontbreekt het bij onderwijsteams nog vaak aan kennis en expertise en verdient ook de ondersteuning in de bpv onverminderd aandacht. De komende periode wil de minister daar samen met partners en mbo-instellingen aan werken.

Voortgang Verbeteragenda passend onderwijs in het mbo

Vijfde voortgangsrapportage NP Onderwijs: eerste verbeteringen zichtbaar, maar gevolgen coronacrisis nog niet voorbij

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog altijd merkbaar in het onderwijs. Nog steeds kampt een deel van de leerlingen en studenten met studievertragingen en mentale problemen, veroorzaakt door de pandemie. Wel zijn de eerste lichtpunten zichtbaar: de terugkeer van fysiek onderwijs doet leerlingen en studenten goed en de studievertraging loopt terug. Dit blijkt uit de vijfde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NP Onderwijs). 

Vijfde voortgangsrapportage NP Onderwijs: eerste verbeteringen zichtbaar, maar gevolgen coronacrisis nog niet voorbij

We’ve got your back! Onderzoek naar sociale steun en studentenwelzijn

Het onderzoeksproject We’ve got your back! bekijkt hoe onderwijsinstellingen het welzijn en de sociale binding van studenten kunnen versterken door het bieden van sociale steun. Ze analyseren hierbij de initiatieven die tijdens de coronacrisis zijn opgezet. 

We’ve got your back! Onderzoek naar sociale steun en studentenwelzijn

Nieuwe XBRL-tool voor verantwoording Kwaliteitsafspraken 2023

Voor de verantwoording over de regeling Kwaliteitsafspraken 2023 gaan mbo-instellingen gebruikmaken van XBRL in het Onderwijsportaal. Zoals bekend is 2023 een ‘tussenjaar’ voordat de nieuwe Kwaliteitsplannen met betrekking tot de programma’s ‘Werkagenda mbo’ en ‘Stagepact’ in werking treden.

Nieuwe XBRL-tool voor verantwoording Kwaliteitsafspraken 2023

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag