Voortgang Verbeteragenda passend onderwijs in het mbo

Op 21 december heeft demissionair minister Dijkgraaf de voortgang van de Verbeteragenda passend onderwijs mbo naar de Kamer gestuurd. Hierin reageert hij ook op de uitkomsten van de Monitor passend onderwijs mbo. Daaruit blijkt dat passend onderwijs is geworteld in het mbo. Maar er zijn ook verbeterpunten. Zo is de informatievoorziening voor studenten nog onvoldoende, ontbreekt het bij onderwijsteams nog vaak aan kennis en expertise en verdient ook de ondersteuning in de bpv onverminderd aandacht. De komende periode wil de minister daar samen met partners en mbo-instellingen aan werken.

Zo heeft de minister een Actieplan informatievoorziening aangekondigd, dat onder leiding van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) wordt ontwikkeld. De minister roept instellingen op om actief met hun informatievoorziening aan de slag te gaan. Een handreiking voor iedereen in het mbo met alle mogelijkheden van passend onderwijs binnen de sector moet een eerste stap zijn naar meer kennis in het mbo over wat wel en niet mogelijk is op het gebied van passend onderwijs. Deze handreiking komt in de loop van 2024 beschikbaar. Tot slot werken de partners van de Verbeteragenda aan een opleiding voor bpv-begeleiding.

Uitgebreidere informatie over de voortgang van de Verbeteragenda passend onderwijs vind je in de Kamerbrief over de voortgang van de Verbeteragenda.