We’ve got your back! Onderzoek naar sociale steun en studentenwelzijn

Het onderzoeksproject We’ve got your back! bekijkt hoe onderwijsinstellingen het welzijn en de sociale binding van studenten kunnen versterken door het bieden van sociale steun. Ze analyseren hierbij de initiatieven die tijdens de coronacrisis zijn opgezet. 

Op zoek naar de sleutel tot succes

Tijdens de coronacrisis hebben veel studenten mentale problemen ontwikkeld. Ook verminderde de sociale binding tussen studenten en de binding van studenten met de school of universiteit. Met behulp van budget uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn er bij onderwijsinstellingen veel initiatieven opgezet om het welzijn en de binding van studenten te verbeteren. We’ve got your back! bekijkt deze initiatieven en zoekt naar de ingrediënten voor succes.

Een unieke samenwerking

We’ve got your back! is een samenwerking van de onderwijsorganisaties Avans Hogeschool, Fontys, Curio, ECBO/CINOP en Caring Universities. Door de combinatie van zowel mbo- ho- als wo-instellingen kan breed gekeken worden naar het onderwerp. ‘Het mooie aan ons consortium vind ik de diversiteit, waarin zowel mbo, hbo en wo vertegenwoordigd zijn’, vertelt projectleider en onderzoeker Jessica Nooij. ‘We kunnen verschillende expertises met elkaar combineren.’

Nu al blijkt emotionele steun één van de belangrijkste onderdelen van een succesvol project voor studentenwelzijn te zijn. De subsidie voor het project wordt verstrekt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met behulp van NP Onderwijsgelden.

Symposium, animatie en handreiking

In februari 2024 worden de eerste uitkomsten van het onderzoek gedeeld tijdens het symposium ‘We’ve got your back!’ van het Landelijk Kader Studentenwelzijn. Verder zijn er een animatiefilmpje en een handreiking in de maak. Deze kunnen onderwijsinstellingen gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe succesvolle initiatieven voor studentenwelzijn.