Nieuwe XBRL-tool voor verantwoording Kwaliteitsafspraken 2023

Voor de verantwoording over de regeling Kwaliteitsafspraken 2023 gaan mbo-instellingen gebruikmaken van XBRL in het Onderwijsportaal. Zoals bekend is 2023 een ‘tussenjaar’ voordat de nieuwe Kwaliteitsplannen met betrekking tot de programma’s ‘Werkagenda mbo’ en ‘Stagepact’ in werking treden.

Wat is XBRL?

XBRL is een digitaal hulpmiddel om (met name) financiële gegevens uit te wisselen via internet. Voor de regeling Kwaliteitsafspraken is dit format nog niet eerder toegepast. Mbo-instellingen hebben al wel eerder van XBRL gebruikgemaakt.

Naast de meer cijfermatige bevraging en verantwoording in het XBRL-format, kunnen mbo-instellingen ook een toelichting op de cijfers gegeven in een aparte paragraaf in het jaarverslag (zoals dat ook in de voorgaande jaren gebruikelijk was).

De verantwoording van de Kwaliteitsafspraken 2023 in XBRL is beknopt. De vragenlijst voor 2023 is getest door vier mbo-instellingen. Deze instellingen maken deel uit van een werkgroep die ook betrokken is bij de verantwoording van de regeling Kwaliteitsafspraken 2024-2027 en de Werkagenda en het Stagepact.

Verantwoording Kwaliteitsafspraken in 2024

Naar verwachting kunnen de mbo-instellingen vanaf maart de XBRL invullen. Alle instellingen krijgen begin volgend jaar een brief met het verzoek om vóór 1 juli 2023 hun jaarverslaggeving (op papier of als pdf) en de jaarcijfers/beleidsinformatie (XBRL) aan te leveren.

Om de mbo-instellingen te helpen, volgen er digitale voorlichtingsbijeenkomsten over het Onderwijsportaal en over de wijzigingen in het proces ten opzichte van vorig jaar. Hierover informeert DUO de onderwijsinstellingen begin 2024. In 2024 moeten de instellingen twee rapportages aanleveren: de jaarverantwoordingsrapportage en de beleidsinformatierapportage. Ook hierover gaat DUO communiceren.