Denk mee met OCW Live, inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid en ander nieuws voortgezet onderwijs

Woensdag 5 juni 2024: Denk mee met OCW Live!

Bij het ministerie van OCW vinden we het belangrijk om onderwijsprofessionals te betrekken bij (de ontwikkeling van) beleid. Daarom nodigen we leraren en schoolleiders uit voor Denk mee met OCW Live! op woensdag 5 juni, van 16:00 (15:30 inloop) tot 19:00 uur in de Hoftoren in Den Haag. We gaan graag met u in gesprek over onder meer sturing, onderwijsachterstanden, strategische personeelsbeleid, schoolexamens en de doorstroomtoets.

Woensdag 5 juni 2024: Denk mee met OCW Live!

In gesprek over herijking sturing in het onderwijs

De Kamerbrief over de herijking van de sturing in het funderend onderwijs heeft veel los gemaakt onder onderwijsprofessionals. Daarom voert OCW de komende periode een aantal aanvullende gespreken over hoe de brief bij verschillende actoren binnen het onderwijs is geland. Op donderdag 30 mei van 16:00 tot 17:30 uur organiseren we een digitale bijeenkomst voor schoolleiders. Doet u mee?

In gesprek met schoolleiders over herijking sturing in het funderend onderwijs

Voor iedere leerling een veilige zomer: wees alert op signalen

Nu de vakantie nadert, is het belangrijk dat leerlingen een veilige zomer tegemoet gaan. In deze langere periode zonder school lopen sommige leerlingen meer risico op huiselijk geweld en kindermishandeling. Daaronder vallen ook schadelijke praktijken zoals meisjesbesnijdenis en huwelijksdwang. Door nu al alert te zijn op mogelijke signalen, kunnen leraren helpen om dit te voorkomen.

Voor iedere leerling een veilige zomer: wees alert op signalen

Tijdpad doorstroomtoets en overgang po-vo schooljaar 2024-2025 bekend

Het tijdpad voor volgend schooljaar van de doorstroomtoets en de overgang naar het vo is bekend. Basisscholen geven hun groep 8-leerlingen een voorlopig schooladvies in de periode vanaf 10 tot en met 31 januari 2025. Zodra de leerlingen beschikken over een voorlopig schooladvies, maken ze de doorstroomtoets. Dit gebeurt in de periode vanaf 27 januari tot en met 16 februari 2025.

Tijdpad doorstroomtoets en overgang po-vo schooljaar 2024-2025 bekend

Voortgangsbrief Passend Onderwijs verstuurd: blijven bouwen aan de basis op orde

Voor ieder kind moet nu én in de toekomst plek zijn in het onderwijs, ook als extra ondersteuning nodig is. Dat schrijven minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs en staatssecretaris Van Ooijen van VWS in een voortgangsbrief over passend onderwijs. Met meer maatwerk voor leerlingen, hulp voor ouders en het wettelijk vastleggen van deze ondersteuning worden belangrijke stappen gezet.

Voortgangsbrief Passend Onderwijs verstuurd: blijven bouwen aan de basis op orde

Webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ op 30 mei

DUO organiseert een webinar over studiefinanciering voor (aankomend) mbo-studenten. In slechts 45 minuten vertellen voorlichters alles over studiefinanciering en het studentenreisproduct en daarna beantwoorden ze  vragen van (aankomend) studenten. Het webinar vindt plaats op donderdag 30 mei om 19.30 uur.

Webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

Gelijke kansen festival: samen impact maken

Op vrijdag 31 mei organiseren Gelijke Kansen 's-Hertogenbosch en de Gelijke Kansen Alliantie het landelijke festival ‘Samen Impact Maken. Met onder meer een gesprek met onderwijswethouder Rick Vermin, een keynota van Scott Douglas en keuze uit zeven workshops. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Gelijke kansen festival: samen impact maken

Oproep: doe mee aan de inventarisatie van kennisgedreven werken in het onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW heben Sardes en SEO Economisch Onderzoek een vragenlijst over kennisgedreven werken verstuurd naar ruim 2000 schoolvestigingen. Heeft u deze vragenlijst ontvangen? Dan vragen we u om deze te verspreiden onder de schoolleiders, leraren, ib'ers en/of ondersteuningscoördinatoren binnen uw schoolvestiging.

Oproep: doe mee aan de inventarisatie van kennisgedreven werken in het onderwijs

Oproep: vul de vragenlijst over tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in

In opdracht van het ministerie van OCW doen Sardes en SEO onderzoek naar de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen. Ook als uw school niet te maken heeft met tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen of nieuwkomersonderwijs. kunt u meedoen aan het onderzoek door deze vragenlijst in de vullen. Doet u als schoolbestuur ook mee?

Oproep: vul de vragenlijst over tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in

Dien nu een kansrijke interventie in voor onderzoek naar de effecten op basisvaardigheden en ontvang een vergoeding

Dien nu een kansrijke interventie in voor een effectmeting door NRO naar interventies gericht op taal, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap en ontvang hiervoor een vergoeding! Schoolbesturen in het po en vo die willen meedoen kunnen tot 24 juni 2024 14.00 uur kansrijke interventies indienen via het platform Mercell.

Dien nu een kansrijke interventie in voor onderzoek naar de effecten op basisvaardigheden

Denk mee over de inrichting van ondersteuning aan scholen bij het werken aan onderwijskwaliteit

Het ministerie van OCW gaat graag met onderwijsprofessionals in gesprek over hun ondersteuningsbehoefte bij het werken aan onderwijskwaliteit. Wat voor ondersteuning helpt scholen het meest om de onderwijskwaliteit te versterken? Welke afwegingen maakt u als u voor externe ondersteuning kiest? En ziet u verbetermogelijkheden? Hierover gaan we graag met u in gesprek, online op 29 mei of in Den Haag op 5 juni.

Denk mee over de inrichting van ondersteuning aan scholen bij het werken aan onderwijskwaliteit

Praat op 27 juni mee over de toekomst van het onderwijs aan nieuwkomers

Praat mee over de toekomst van het onderwijs aan nieuwkomers! In een reeks sessies gaan we, onder begeleiding van Berenschot, graag met u in gesprek over uw visie en ideeën over het onderwijs voor nieuwkomers. U kunt zich nu aanmelden om op de hoogte te worden gehouden over deze of een van de volgende sessies.

Toekomstverkenning onderwijs voor nieuwkomers: open sessie op 27 juni 2024