Tijdpad doorstroomtoets en overgang po-vo schooljaar 2024-2025 bekend

Het tijdpad voor volgend schooljaar van de doorstroomtoets en de overgang naar het vo is bekend. Basisscholen geven hun groep 8-leerlingen een voorlopig schooladvies in de periode vanaf 10 tot en met 31 januari 2025. Zodra de leerlingen beschikken over een voorlopig schooladvies, maken ze de doorstroomtoets. Dit gebeurt in de periode vanaf 27 januari tot en met 16 februari 2025. De afnamedata van de papieren doorstroomtoets zijn 4 en 5 februari 2025.

Uiterlijk op 15 maart 2025 delen de toetsaanbieders de resultaten van de doorstroomtoets met de scholen. Vervolgens geldt net als afgelopen jaar: haalt een leerling een hoger toetsresultaat dan op grond van het voorlopig schooladvies werd verwacht, dan stelt de school het schooladvies bij. Als dat niet in het belang van de leerling is, kan de school ook besluiten om niet of gedeeltelijk bij te stellen. Dit moet dan worden verantwoord in het leerlingadministratiesysteem (LAS). Een lager toetsresultaat leidt niet tot aanpassing van het schooladvies.

Leerlingen ontvangen uiterlijk op 24 maart 2025 hun definitieve schooladvies. Met dat definitieve advies melden zij zich aan bij het voortgezet onderwijs in de centrale aanmeldweek, van dinsdag 25 maart tot en met maandag 31 maart 2025. De middelbare school beslist binnen zes weken na de aanmelding of de leerling wordt toegelaten. Dit besluit wordt uiterlijk op 12 mei 2025 genomen.

Overzicht tijdpad schooljaar 2024-2025:

  • Van 10 tot en met 31 januari: voorlopig advies
  • Van 27 januari tot en met 16 februari: doorstroomtoets 
  • Uiterlijk 15 maart: toetsadvies
  • Uiterlijk 24 maart: definitief advies
  • Van 25 maart tot en met 31 maart: centrale aanmeldweek
  • Uiterlijk op 12 mei: besluit over toelating middelbare school

In sommige regio’s: verruiming aanmeldperiode

Ook in 2025 kunnen scholen of regio’s ouders onder specifieke voorwaarden in de gelegenheid stellen om hun kinderen al vóór 25 maart aan te melden, als er anders te weinig tijd zou zijn om alle aanmeldingen goed te verwerken. Voorwaarde voor aanmelding is dat de uitslag van de doorstroomtoets bekend is en dat, als dit van toepassing is, het schooladvies van de leerling is bijgesteld. Alleen leerlingen die een definitief schooladvies hebben ontvangen, mogen worden aangemeld.

Alle leerlingen die vóór 1 april 2025 zijn aangemeld worden beschouwd als gelijktijdig aangemeld op 31 maart. Leerlingen die vanwege verruiming vóór de centrale aanmeldweek zijn aangemeld hebben dus geen voordeel op leerlingen die tijdens de aanmeldweek zijn aangemeld. De plaatsingen in het voortgezet onderwijs starten vanaf 1 april 2025.

Scholen of regio’s hoeven de extra aanmeldruimte uiteraard niet te gebruiken als dit niet nodig is. Dan is hun aanmeldperiode gewoon van 25 tot en met 31 maart 2025. Scholen kunnen een tweede aanmeldmogelijkheid organiseren voor leerlingen die vanwege speciale omstandigheden pas na 31 maart bij het vo worden aangemeld.

Inschrijven voor doorstroomtoets

Scholen kunnen zich elk jaar van 1 oktober tot en met 15 november inschrijven voor een doorstroomtoets. Scholen ontvangen van de aanbieders van de doorstroomtoetsen informatie over de inschrijving voor hun doorstroomtoets.

Meer informatie

Lees hier meer over het schooladvies en de doorstroomtoets en over het tijdpad.