Woensdag 5 juni 2024: Denk mee met OCW Live!

Bij het ministerie van OCW vinden we het belangrijk om onderwijsprofessionals te betrekken bij (de ontwikkeling van) beleid. Daarom organiseren we een aantal keer per jaar een 'Denk mee met OCW Live'-bijeenkomst, waarin we in gesprek gaan met leraren en schoolleiders over onderwijsbeleid. We nodigen u van harte uit voor de volgende bijeenkomst, op woensdag 5 juni 2024, van 16:00 uur (inloop om 15:30 uur) tot 19:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst gaan beleidsmedewerkers van het ministerie graag met u in gesprek over  -onder voorbehoud van wijzigingen -  de volgende onderwerpen:

  1. Herijking sturing funderend onderwijs: wat heeft de Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs bij u losgemaakt? Hoe zou de overheid volgens u moeten sturen op goed onderwijs in Nederland? Welke kansen en risico’s ziet u en welke vragen roept het op?
  2. Voorkomen achterstanden in het basisonderwijs: wat kan de overheid doen om tegen te gaan dat leerlingen starten in het basisonderwijs met een (leer)achterstand?
  3. Wetsvoorstel SHRM: hoe kijken leraren en schoolleiders naar het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid
  4. Ondersteuningsstructuur: welke ondersteuning hebben schoolteams nodig als ze de onderwijskwaliteit willen verbeteren? Wat kan de overheid hierin betekenen?
  5. Ondersteuningsstructuur digitale geletterdheid: hoe zorgen we ervoor dat leerlingen digitaal geletterd worden?
  6. Actieplan voortijdig schoolverlaten: aanpak groenpluk en meerdere instroommomenten. Hoe kunnen we voortijdig schoolverlaten voorkomen? 
  7. Kwaliteit van de schoolexaminering: wat hebben scholen, vanuit de verantwoordelijkheid voor een goede (school)examenorganisatie op school, nodig om de aanbevelingen uit het inspectierapport Kwaliteit van de schoolexaminering uit te voeren?
  8.  Evaluatie nieuw tijdpad overgang po-vo: wat zijn ervaringen met het nieuwe tijdpad rond schooladvisering, doorstroomtoets en de aanmeldweek voor het vo?

Aanmelden voor Denk mee met OCW

Bent u als onderwijsprofessional werkzaam in het po, vo of mbo en denkt u graag mee? Meld u dan aan voor Denk mee met OCW Live!

Wilt u vaker meedenken? Dan kunt u zich aanmelden voor de Denk mee met OCW mailinglijst.