Oproep: doe mee aan de inventarisatie van kennisgedreven werken in het onderwijs

Sardes en SEO Economisch Onderzoek hebben in de week van 13 mei 2024 in opdracht van het ministerie van OCW een vragenlijst verstuurd naar ruim 2000 schoolvestigingen in het funderend onderwijs. De vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek naar evidence-informed (ook wel: kennisgedreven) werken in het onderwijs.

Als u deze uitnodiging heeft ontvangen, dan vragen we u deze te delen met bovenstaande medewerkers binnen uw schoolvestiging. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om gerichter beleid te maken en in te springen op eventuele kennislacunes en behoeften van scholen en onderwijsprofessionals.