Dien nu een kansrijke interventie in voor onderzoek naar de effecten op basisvaardigheden

Dien nu een kansrijke interventie in voor  een effectmeting naar interventies gericht op taal, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap in het po, vo en (v)so en ontvang hiervoor een vergoeding! Om mee te doen kunnen schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs tot 24 juni 2024 14.00 uur kansrijke interventies indienen via het platform Mercell. De effectstudie wordt georganiseerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 

Goed om te weten:

  • Geselecteerde interventies worden uitgevoerd in het schooljaar 2025-2026.
  • Onafhankelijke onderzoekers evalueren tegelijkertijd de effectiviteit van de interventies.
  • Scholen worden vanaf najaar 2024 geworven voor deelname aan de effectmeting.
  • De effectstudie loopt maximaal twee jaar.

Over het onderzoek

Het NRO-programma Effectmeting kansrijke interventies basisvaardigheden heeft als doel inzicht te geven in de effectiviteit van kansrijke interventies ter verbetering van de basisvaardigheden in de Nederlandse onderwijscontext. Ook brengt het in beeld onder welke randvoorwaarden een interventie het meeste oplevert. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd vanuit het Masterplan basisvaardigheden van het ministerie van OCW.

In het NRO-programma worden kansrijke interventies in het primair en voortgezet onderwijs onderzocht. Het betreft interventies die gericht zijn op de basisvaardigheden rekenen-wiskunde (alleen po of vmbo), taal (alleen vmbo), burgerschap en digitale geletterdheid. Een van de voorwaarden is dat het gaat om interventies die als kansrijk worden ingeschat, waarvoor bij eerder (internationaal) onderzoek evidentie gevonden is.

Als interventieaanbieder vraagt u een vergoeding aan voor het leveren van de interventie en een implementatieteam. Deelnemende scholen worden ook vergoed.

Voor wie?

Interventies kunnen worden ingediend door publieke en private partijen die interventies in het onderwijs aanbieden, zoals schoolbesturen in het po of vo, gemeenten en onderzoekers of een combinatie hiervan. De eisen waaraan de interventies moeten voldoen zijn terug te vinden in het beschrijvend document van deze aanbesteding, dat u vindt op de aanmeldpagina.

Budget

Het budget voor deze aanbesteding bedraagt in totaal € 2.205.000 euro exclusief btw. Per interventie kan een bedrag van maximaal € 315.000 euro exclusief btw aangevraagd worden.

Deadlines en voorbereiding

De deadline voor het indienen van interventies via Mercell is 24 juni 2024 14.00 uur. Zie voor alle overige belangrijke data de planning in het beschrijvend document van deze aanbesteding op de aanmeldpagina.

Aanvullende informatie 

Het NRO programma ‘Effectmeting kansrijke interventies basisvaardigheden’ sluit aan bij het Masterplan basisvaardigheden. Met dit programma steunt het ministerie van OCW leraren om het beste onderwijs te geven in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Eén van de bouwstenen van het Masterplan is de inzet op evidence-informed werken. Daarvoor is actuele kennis uit onderzoek nodig. Daarom faciliteert het Masterplan onderzoeken die bijdragen aan de verdere kennisopbouw over wat werkt en niet werkt bij (het verbeteren van) de basisvaardigheden.