Nieuws over het vmbo, havo/vwo en lerarentekort

Status van het vak Onderzoeken en Ontwerpen: erkend profielkeuzevak

Ongeveer 100 scholen bieden het vak O&O als examenvak aan in havo en vwo. Nu blijkt er onhelderheid te zijn ontstaan over de status van het vak. Sommige vervolgopleidingen zouden leerlingen niet toelaten die het vak O&O hebben gevolgd als profielkeuzevak. Daardoor twijfelen sommige decanen of ze leerlingen wel moeten adviseren het vak te kiezen. Het ministerie van OCW benadrukt dat dit onterecht is. De status van het vak O&O is gelijk aan de status van de andere profielkeuzevakken in de N-profielen.

Status van het vak Onderzoeken en Ontwerpen: erkend profielkeuzevak

VMBO: Kader praktijkgericht programma vastgesteld

De afgelopen maanden hebben SLO, VO-raad, Platform TL en SPV, in samenwerking met het ministerie van OCW een kader ontwikkeld waaraan vakken die de status praktijkgericht programma willen krijgen moeten voldoen. In dit kader staat bijvoorbeeld dat het programma levensechte opdrachten moet bevatten, die samen met het regionaal bedrijfsleven zijn ontwikkeld en in en buiten de school moeten worden uitgevoerd.

VMBO: Kader praktijkgericht programma vastgesteld

Internetconsultatie schooldiploma praktijkonderwijs

Een groot aantal scholen voor praktijkonderwijs reikt schooldiploma’s uit. Er zijn echter ook nog scholen die geen schooldiploma’s uitreiken aan leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol afronden. Minister Slob wil alle leerlingen in het praktijkonderwijs de erkenning geven die zij verdienen. Daartoe wil hij de wet te wijzigen vast leggen dat alle leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol afronden een schooldiploma en bijbehorend portfolio ontvangen. Via de internetconsultatie kunt u tot 10 februari 2020  reageren op dit wetsvoorstel.

Nieuwe aanvraagronde subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen tot en met 1 maart 2020 subsidie aanvragen. Het personeelstekort in het onderwijs is een groot, met flinke regionale verschillen. Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten stimuleert het ministerie van OCW besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort, waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

Nieuwe aanvraagronde subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Lager BTW-tarief op digitale middelen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2020. Een van de maatregelen in dit plan is de verlaging van de btw op digitale leermiddelen. Met ingang van 1 januari 2020 gaat de btw op deze leermiddelen van 21 procent naar 9 procent. Hiermee komt er een einde aan het ongelijke speelveld tussen digitale leermiddelen en leermiddelen op papier. Voorwaarde is wel dat de leveranciers de btw-verlaging ook verwerken in de prijsstelling van hun producten.

Bijeenkomst Leerlingendaling

Op donderdag 13 februari 2020 vindt de bijeenkomst ‘Goed voorbeeld doet goed volgen? Wat te doen bij leerlingendaling’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingezoomd op goede voorbeelden van regionale samenwerking als antwoord op leerlingendaling. Naast diverse interactieve workshops kunt u in gesprek met ledenadviseurs krimp en regionale samenwerking van de VO-raad. De bijeenkomst is een initiatief van het ministerie van OCW en de VO-raad en vindt plaats in Utrecht. Voor meer informatie over de workshops en aanmelden klikt u op deze link.

Evaluatie passend onderwijs

De evaluatie van het passend onderwijs is in volle gang. Dit gebeurt in samenspraak met direct betrokkenen uit de praktijk. Daarnaast is en wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en de effecten van passend onderwijs. Op basis van de uitkomsten van het veldtraject en dit onderzoek wil minister Slob een verbeteragenda met toekomstscenario’s opstellen, die hij in juni 2020 zal voorleggen aan de Tweede Kamer.

Evaluatie passend onderwijs

Passend onderwijs: Update Privacy Tool & Samenwerkingsverbanden op de kaart

De digitale Privacy Tool op de website van het Steunpunt passend onderwijs heeft een update gehad. Vanaf nu is ook informatie opgenomen wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen in de afstemming tussen onderwijs en jeugd. Ook is de website Samenwerkingsverbanden op de kaart nu online. Hier vindt u de stand van zaken in het passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd om zelf hun cijfers toe te lichten en zo te leren van elkaar.

Veiligheidsmonitor po/vo

De sociale veiligheid in en rond scholen in het primair en voortgezet onderwijs wordt elke twee jaar gemonitord. Deze Veiligheidsmonitor wordt al sinds 2006 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Zo krijgt de overheid een representatief beeld van hoe het gesteld is met de veiligheid van leerlingen en personeel. Het veldwerk van de Veiligheidsmonitor 2020 gaat op 2 maart van start. Vanaf nu kunnen scholen in het PO en VO zich aanmelden voor deelname aan de monitor.

Veiligheidsmonitor PO/VO

Digitaal Talent Dag

Op 16 maart kunt u meedoen aan de Digitaal Talent Dag. Onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven maken zich samen sterk op om Nederland voor te bereiden op de digitale toekomst. Het veranderende onderwijs en het stimuleren van digitaal talent staan centraal tijdens dit evenement in MartiniPlaza in Groningen. U kunt zich laten inspireren door praktijkvoorbeelden en zelf meepraten over het onderwijs van de toekomst. U kunt zich nu al aanmelden via de website Nederland Digitaal.

Website Dyslexie Centraal

De website Dyslexie Centraal fungeert als het centrale digitale platform van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Deze website is eind september 2019 gelanceerd en is nog volop in ontwikkeling. De site zal de komende maanden steeds verder gevuld worden met verantwoorde en onafhankelijke informatie. De inhoud is gericht op iedereen die te maken heeft met de aanpak van leesproblemen en dyslexie, in onderwijs en zorg.

Website Dyslexie Centraal

Formatief toetsen

Op 13 november 2019 vond de conferentie ‘’Formatief Toetsen: ook bij jou in de klas en op school!’’ plaats. Naast leraren en schoolleiders uit het VO waren ook geïnteresseerden aanwezig uit het PO en MBO. In de verschillende workshops werden kennis en inzichten gedeeld uit de twee onderzoeken naar formatieve toetsing die SLO samen met de Universiteiten van Twente, Wageningen en de Hogeschool van Utrecht uitvoert. Formatieve toetsing is aan een opleving bezig, getuige de goede opkomst. Onder deze link vindt u meer informatie over formatieve toetsing in de sectoren PO en VO.

Vervolg Curriculumherziening

Op 10 oktober 2019 hebben leraren en schoolleiders hun voorstellen voor de herziening van het curriculum overhandigd aan minister Slob. Inmiddels zijn de besprekingen in de Tweede Kamer in volle gang en worden leraren en schoolleiders door het hele land uitgenodigd om hun voorstellen toe te lichten.

Vervolg curriculumherziening

Tel mee met Taal Congres

Het Tel mee met Taal congres op 13 februari in het Beatrix Theater in Utrecht is dé inspirerende ontmoetingsplaats voor iedereen die zich inzet, of wil gaan inzetten, voor betere basisvaardigheden voor jong en oud. Ook dit jaar staat er weer een verrassend en divers programma klaar met een groot aantal workshops speciaal voor (en door) scholen. U kunt zich –gratis- aanmelden voor dit congres via deze link.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag