Status van het vak Onderzoeken en Ontwerpen: erkend profielkeuzevak

Status van het vak Onderzoeken en Ontwerpen: erkend profielkeuzevak

De bedoeling van het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) is het voorbereiden van leerlingen op opleidingen en beroepen in de bèta-technische sector van de maatschappij door ze intensief in contact te laten komen met authentieke vragen uit bedrijven en instellingen uit die sector. Een andere doelstelling is om leerlingen kennis te laten toepassen in actuele en authentieke vraagstukken in de wereld van bèta en techniek. Met de vraagstukken wordt hun ontwikkeling tot competente ontwerper of onderzoeker gestimuleerd. In de bijna 15 jaar dat het vak erkend is heeft het z’n waarde zonder meer bewezen (zie informatie hierover op de site van de SLO en van de Stichting Technasium).

Het ministerie van OCW heeft het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) in 2007 erkend als profielkeuzevak voor de beide N-profielen in de tweede fase op havo en vwo, op grond van artikel 29 lid 6 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en artikel 11, 12 en 13 (elk onder 1c) van het Eindexamenbesluit. Dat betekent dat elke school aan het ministerie van OCW toestemming mag vragen om het vak als examenvak aan te bieden in de N-profielen. Bij verleende toestemming mag het vak in de havo- en vwo-profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid als profielkeuzevak aangeboden worden. Desgewenst mag het vak ook aangeboden worden in het vrije deel van elk van de havo- en vwo-profielen. Het vak heeft – net als sommige andere profielkeuzevakken – alleen een schoolexamen en omvat een studielast van 360 uur in het havo en 440 uur in het vwo. Leerlingen die dit vak kiezen en het met een cijfer afronden voldoen aan de exameneisen en kunnen dus toegelaten worden tot het vervolgonderwijs.