Vervolg curriculumherziening

Vervolg curriculumherziening

In gesprek

Sinds de presentatie in oktober spraken de leraren en schoolleiders al op 75 bijeenkomsten, waarvan studiedagen, vakbijeenkomsten en congressen. Wilt u ook in gesprek over de voorstellen voor Nederlands, Engels en moderne vreemde talen, Rekenen en Wiskunde, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij en/of Bewegen en Sport? Bekijk de agenda of kom in contact met de leraren en schoolleiders van Curriculum.nu via info@curriculum.nu

Tweede Kamer

Op 15 januari hebben drie leraren uit de ontwikkelteams Nederlands en Rekenen en wiskunde, met de voorzitters van Curriculum.nu en de Adviesgroep, een toelichting gegeven aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Deze werd gevolgd door een rondetafelgesprek en hoorzittingen op 20 en 27 januari. Diverse leraren, wetenschappers, vakverenigingen en experts zijn gehoord om hun licht te laten schijnen over de voorstellen en om de Tweede Kamer te adviseren over het vervolgproces. Ter voorbereiding op het debat met minister Slob over Curriculum.nu op 5 maart. Lees hier meer over het politieke proces .