Nieuwe aanvraagronde subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Nieuwe aanvraagronde subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Besturen kunnen samen met opleidingen een plan van aanpak indienen, waarvoor de subsidie kan worden ingezet. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om acties gericht op het werven en begeleiden van (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders. Regio’s die al samenwerken, kunnen voortborduren op succes- of beloftevolle activiteiten onder de vorige regeling. Voorbeelden vindt u op de website. Hier vindt u ook welke regio’s in 2019 al meedoen met de regionale aanpak.

Subsidieaanvraag doen?

Schoolbesturen kunnen samen met minimaal één lerarenopleiding een subsidieaanvraag doen. De aanvraag bestaat uit een plan van aanpak en een begroting. De regioadviseurs van Voion kunnen u hierbij ondersteunen.

Subsidiebedrag

De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal € 385.000,00 voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte dat op de vestigingen werkt.

Het uiteindelijke doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen waarin binnen het po, het vo-mbo of sectoroverstijgend, wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Meer weten?

Meer informatie over de regionale aanpak lerarentekort en actuele links naar de subsidieaanvraag vindt u op www.aanpaklerarentekort.nl. Hier vindt u ook een overzicht van veelgestelde vragen.