Nieuws primair onderwijs

Aanvraagperiode subsidieregeling Verbinding po-vo start binnenkort

Van 14 februari tot en met 13 maart kunnen coalities van scholen de subsidie Verbinding po – vo aanvragen. Met deze subsidie kunnen scholen nog beter samenwerken om de overgang van po naar vo te versoepelen. Ze kunnen de subsidie bijvoorbeeld gebruiken om ouderbetrokkenheid te vergroten of om leerlingen nog eerder en beter voor te bereiden op het lesaanbod in het vo en hen de benodigde vaardigheden bij te brengen. De subsidie wordt toegekend voor drie jaar.

Aanvraagperiode subsidieregeling Verbinding po-vo start binnenkort

Meepraten over de conceptkerndoelen Nederlands, Fries en rekenen-wiskunde?

Denkt u graag mee over wat ervoor nodig is om de conceptkerndoelen straks te vertalen naar uw onderwijspraktijk? SLO zoekt schoolleiders, leraren, taal- rekencoördinatoren en intern begeleiders die verder kennis willen maken met deze conceptkerndoelen. Er zijn nog plekken vrij voor de regiobijeenkomsten in maart.

Meepraten over de conceptkerndoelen Nederlands, Fries en rekenen-wiskunde?

Meer mogelijkheden om te experimenteren met inclusief onderwijs vanaf schooljaar 2024-2025

Het ministerie van OCW werkt aan een regeling waarmee scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs intensiever kunnen samenwerken. Scholen krijgen hiermee meer mogelijkheden om met inclusief onderwijs te experimenteren. De regeling wordt naar verwachting voor de zomer gepubliceerd.

Meer mogelijkheden om te experimenteren met inclusief onderwijs vanaf schooljaar 2024-2025

Subsidie Tel mee met Taal voor educatief thuismilieu nog beschikbaar

Tot en met 29 februari kunnen scholen en andere organisaties nog subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van ouders te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die een educatief thuismilieu stimuleren, of initiatieven om de geletterdheid, gecijferdheid of digitale vaardigheden van ouders te bevorderen.

Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar voor educatief thuismilieu

Tweede subsidieronde School en Omgeving: open in april en voor meer scholen

Van 1 tot en met 30 april kunnen scholen weer de subsidie School en Omgeving aanvragen om, samen met gemeenten en lokale aanbieders, extra activiteiten aan te bieden zoals huiswerkbegeleiding, techniek, sport of cultuur. Door een wijziging in de subsidieregeling wordt het aantal scholen dat subsidie kan aanvragen, uitgebreid. Er komen online vragenuurtjes waarin we u over de subsidie informeren.

Tweede subsidieronde School en Omgeving: open in april en voor meer scholen

Week van het geld: 11 tot en met 15 maart

De Week van het geld komt er weer aan! In deze week, van 11 tot en met 15 maart, kunnen uw leerlingen aan de slag met het thema ‘Hoe ben jij je GELD de BAAS?’. Op Week van het geld.nl zijn gratis materialen te vinden, zoals themapakketten, video’s en een poster.

Week van het geld: 11 tot en met 15 maart

Conferentie Met Alle Respect op 17 april

Op woensdag 17 april organiseert Stichting School & Veiligheid voor alle onderwijsprofessionals de conferentie Met Alle Respect! Hoe kunt u pedagogisch vakmanschap inzetten voor de sociale veiligheid op school? Kom naar de conferentie en volg een van de inspirerende workshops met praktische tips.

Conferentie Met Alle Respect op 17 april

NRO-congres Zoom IN | UIT op Onderwijskansen op 15 mei

Onderwijsprofessionals uit het basisonderwijs staan, samen met onderzoekers, op woensdag 15 mei klaar om hun kennis en ervaring rondom onderwijskansen met u te delen. Op het congres Zoom IN | UIT op Onderwijskansen verzorgen zij gezamenlijk workshops en presentaties. Ook voeren we met elkaar een eerlijk gesprek over achterstanden en kansen. U kunt zich nu aanmelden.

NRO-congres Zoom IN | UIT op Onderwijskansen op 15 mei 2024