Meer mogelijkheden om te experimenteren met inclusief onderwijs vanaf schooljaar 2024-2025

Het ministerie van OCW werkt aan een regeling waarmee scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs intensiever kunnen samenwerken. Scholen krijgen hiermee meer mogelijkheden om met inclusief onderwijs te experimenteren. De regeling wordt naar verwachting voor de zomer van 2024 gepubliceerd.

Onder de nieuwe regeling kunnen alle óf een deel van de leerlingen van een school of vestiging voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs naar school in het regulier onderwijs. In de huidige regeling is dit alleen mogelijk voor álle leerlingen van een school of vestiging. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om op kleinere schaal samen te werken. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit het gespecialiseerd onderwijs een ondersteuningsklas in te richten op een reguliere school.

Gezamenlijke aanvraag

Scholen die willen deelnemen, kunnen samen met het samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Zodra de regeling is gepubliceerd, wordt u hierover onder andere geïnformeerd via deze nieuwsbrief en de nieuwsbrief van het Steunpunt Passend Onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs zal samen met het ministerie van OCW ook zorgen voor verdere inhoudelijke toelichting en ondersteuning.