Meepraten over de conceptkerndoelen Nederlands, Fries en rekenen-wiskunde?

Denkt u graag mee over wat ervoor nodig is om de conceptkerndoelen straks te vertalen naar uw onderwijspraktijk? SLO zoekt schoolleiders, leraren, taal- rekencoördinatoren of intern begeleiders die verder kennis willen maken met deze conceptkerndoelen. Er zijn nog plekken vrij voor de regiobijeenkomsten in maart 2024 in Leeuwarden (ook voor het leergebied Fries), Groningen en Bergen op Zoom.

Regiobijeenkomsten in maart 2024

U heeft er misschien al van gehoord: na bijna 20 jaar komen er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen-wiskunde. SLO heeft samen met een team van leraren, vakexperts en curriculumexperts conceptkerndoelen ontwikkeld voor deze leergebieden. Nu is het tijd om met scholen in gesprek te gaan over de verwachte bruikbaarheid in de onderwijspraktijk. Daarom organiseert SLO regiobijeenkomsten door het hele land. In Leeuwarden op 5 maart, Bergen op Zoom op 12 maart en in Groningen op 19 maart zijn nog een paar plekken vrij.  

Neem twee collega’s mee      

SLO zoekt schoolleiders, leraren Nederlands, Fries en leraren rekenen-wiskunde. Ook taal- en rekencoördinatoren en IB’ers (zowel voor po, vo als (v)so) zijn belangrijk om bij de groep te hebben. Kom dus niet alleen, maar meld u aan samen met twee collega’s!

Wat gaan we doen?

U wordt meegenomen in de nieuwe conceptkerndoelen voor de leergebieden Nederlands en rekenen-wiskunde en in Leeuwarden ook voor Fries. U denkt alvast na over hoe je die straks kunt vertalen naar de onderwijspraktijk en er is volop ruimte om vragen te stellen. Ook kunt u uw mening delen en ervaringen uitwisselen met andere professionals .

Na de bijeenkomst gaat u op uw school aan de slag met een praktijkopdracht. De opbrengsten van de regiobijeenkomsten, de praktijkopdrachten en de antwoorden van de vragenlijst die u invult, helpen SLO om de conceptkerndoelen aan te scherpen.

Vergoeding beschikbaar   

Scholen krijgen een vergoeding van € 3.500. Na aanmelding ontvangt uw school hierover meer informatie.

Wat gebeurt er daarna?

SLO gebruikt de inbreng van de scholen en van vakexperts om de kerndoelen aan te scherpen en definitief te maken. Daarna levert SLO de definitieve set van conceptkerndoelen aan bij het ministerie van OCW. Vervolgens start een traject om de kerndoelen vast te leggen in wet- en regelgeving, waarna ze landelijk van kracht zijn voor het funderend onderwijs. Om scholen te helpen bij de implementatie ontwikkelt SLO voorbeeldmaterialen en werkt ze leerlijnen uit.

In de basis gelden deze kerndoelen ook voor scholen in Caribisch Nederland. Meer informatie hoe dit vorm wordt gegeven volgt later.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen? Of bent u nieuwsgierig naar de actualisatie van kerndoelen in het algemeen? Kijk dan op Praat mee over de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde in de onderwijspraktijk