Eindejaarsboodschap minister Wiersma, en ander nieuws primair onderwijs

In deze laatste nieuwsbrief PO van 2022 nodigen we u uit om met ons in gesprek te gaan over het Nationaal Programma Onderwijs. Ook informeren we u over subsidies voor korte scholingstrajecten, Tel mee met Taal en zij-instroom. We beginnen met een eindejaarsboodschap van minister Wiersma.

De volgende nieuwsbrief PO ontvangt u half januari. Een goede kerstvakantie gewenst!

Save the date: conferentie breed gesprek governance en (mede) zeggenschap 23 maart

U bent van harte welkom op de conferentie ‘Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap’  in Amersfoort op 23 maart. In deze interactieve bijeenkomst spreken we met alle spelers in het po, (v)so en vo. De gesprekken zijn een vervolg op de brede gesprekken die op dit moment al worden gevoerd. Op de conferentie toetsen we de uitkomsten van deze gesprekken. Zet 23 maart alvast in uw agenda!

Uitnodiging conferentie breed gesprek governance en (mede) zeggenschap op 23 maart in Amersfoort

Eén formulier om toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor het (v)so en sbo

Er komt één formulier waarmee scholen een toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor samen met samenwerkingsverbanden, scholen en ouders een format ontwikkeld. Om het formulier te toetsen kunnen scholen en samenwerkingsverbanden het nu al gebruiken.

Eén formulier om toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor het (v)so en sbo

Resultaten landelijke meting personeelstekorten in het primair onderwijs bekend

In oktober ontvingen alle scholen een vragenlijst waarin zij konden aangeven hoe groot hun personeelstekort is. Nu zijn de resultaten van deze landelijke tekortmeting bekend. Er is in Nederland een tekort van 9.700 fte aan leraren in het po. Dat is 9,5 procent van de totale werkgelegenheid. Om de tekorten aan te pakken is het belangrijk om over actuele gegevens te beschikken. Meedoen aan de meting draagt bij aan deze aanpak en daarom waarderen we het zeer dat veel scholen en schoolleiders de vragenlijst hebben ingevuld.

Resultaten landelijke meting personeelstekorten in het primair onderwijs bekend

Registreren leerlingen in tijdelijke onderwijsvoorzieningen verplicht vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om leerlingen die onderwijs volgen in een tijdelijke onderwijsvoorziening te registreren in het Register Onderwijsdeelnemers. De instroom en doorstroom van deze groep leerlingen is hierdoor beter te volgen. Voor scholen betekent de registratie dat zij  minder administratieve lasten hebben wanneer het ministerie de tijdelijke onderwijsvoorzieningen moet evalueren.

Registreren leerlingen in tijdelijke onderwijsvoorzieningen verplicht vanaf 1 januari

Onderwijs aan nieuwkomers: leer van de ervaringen van andere scholen

Heeft uw school nieuwkomersleerlingen en wilt u leren van de kennis en ervaring van andere scholen? Bekijk dan hier welke scholen ruime ervaring hebben met nieuwkomersonderwijs en deze expertise graag delen met andere scholen. U kunt contact opnemen met de scholen op deze lijst.

Onderwijs aan nieuwkomers: leer van de ervaringen van andere scholen

Digitalisering op school? Met MYRA weet u waar u staat

De nieuwe Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA, een initiatief van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad, toont scholen hoe zij ervoor staan met digitalisering. Scholen ontvangen rapportages over waar de school en het bestuur staan. De gezamenlijke rapportages tonen het sectorbrede beeld. U kunt zich nu al aanmelden om aan MYRA mee te doen. U ontvangt dan op 9 januari een link waarmee u kunt inloggen om de monitor in te vullen.

Digitalisering op school? Met MYRA weet u waar u staat

Europese Digital Education Hub gelanceerd

De Digital Education Hub is gelanceerd. De Hub helpt scholen uit de Europese lidstaten om hun digitale onderwijspraktijk te versterken. U kunt er terecht voor advies over digitaal onderwijs, om goede voorbeelden te delen en om workshops, clinics en webinars te volgen. U kunt zich hier aanmelden om aan de Hub mee te doen.

Europese Digital Education Hub gelanceerd

Tel mee met Taal: subsidie om laaggeletterdheid bij ouders tegen te gaan

Op 1 januari 2023 start een nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal. Scholen  kunnen subsidie aanvragen om laaggeletterdheid van ouders tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten om de (digitale) geletterdheid van ouders te verbeteren of om educatief partnerschap tussen ouders en school te bevorderen. U kunt de subsidie tot en met 28 februari aanvragen.

Subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid bij ouders tegen te gaan

Subsidie voor zij-instromers: subsidiebedrag verhoogd en regeling verlengd

Vanaf 1 januari 2023 wordt de subsidie voor zij-instromers verhoogd naar € 25.000 per zij-instromer. Dit geldt ook voor aanvragen die tussen 16 oktober 2022 en 31 december 2022 zijn ingediend. De looptijd van de subsidieregeling is met een jaar verlengd.

Subsidie voor zij-instromers: subsidiebedrag verhoogd en regeling verlengd