Handreiking voor onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne, corona-draaiboek lange termijn en ander nieuws primair onderwijs

Handreiking voor onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne

Samen staan we voor een grote opgave om kinderen en jongeren uit Oekraïne onderwijs te bieden. Er is grote waardering voor de vele mensen in en rondom het onderwijs die zich inzetten om hen naar school te laten gaan. Om scholen en gemeenten te ondersteunen bij de vraagstukken die hieruit voortkomen is er een handreiking opgesteld. 

Handreiking voor onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne

Openhouden van onderwijs centraal bij corona-draaiboeken lange termijn

Hoe kan het onderwijs zo goed en veilig mogelijk door blijven gaan als het coronavirus weer opleeft? Om antwoord te krijgen op die vraag heeft het ministerie van OCW de afgelopen periode gesproken met onder andere schoolbesturen, docenten, jongeren, ouders en wetenschappers om te komen tot hoofdlijnen van een langetermijnaanpak COVID-19. Ook is er een peiling ontwikkeld om ervaringen op te halen. Personeel, ouders, leerlingen en bestuurders wordt gevraagd hier input op te geven.

Openhouden van onderwijs centraal bij corona-draaiboeken lange termijn

Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort schooljaar 2022-2023

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt met een jaar verlengd. Bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanpakken van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs in het schooljaar 2022-2023. De minister stelt € 15,439 miljoen subsidie beschikbaar.

Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort schooljaar 2022-2023

Privacyconvenant 4.0 klaar voor gebruik

Op 13 april 2022 is versie 4.0 van het Privacyconvenant gepubliceerd. Het Privacyconvenant helpt scholen bij het maken van afspraken over privacy met leveranciers van digitale leermiddelen, toetsen en andere educatieve software. In de nieuwe versie zijn inzichten en jurisprudentie rondom de AVG verwerkt. Scholen moeten vanaf nu een nieuwe verwerkersovereenkomst gebruiken wanneer zij een contract met een leverancier sluiten of verlengen. U kunt hier meer informatie vinden.

Privacyconvenant 4.0 klaar voor gebruik

Handreiking Helderheid rond passend onderwijs

Recent is de handreiking Helderheid rond passend onderwijs gelanceerd met de belangrijkste informatie over passend onderwijs voor leraren. Deze handreiking geeft antwoord op veel gestelde vragen van leraren en kan helpen om het gesprek over passend onderwijs te voeren in het team. Na de meivakantie wordt de handreiking via de post verstuurd aan alle basisscholen. U kunt de handreiking ook hier digitaal raadplegen.

Handreiking Helderheid rond passend onderwijs

Meld u aan voor de dialoogdagen Governance Passend Onderwijs

Op 11 en 13 mei vinden de dialoogdagen Governance passend onderwijs plaats. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Tijdens de dialoogdagen gaat een diverse groep, waaronder leraren, in gesprek over de rollen en regels van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen rondom passend onderwijs. Wij zien u graag op één van de ochtenden bij de Reehorst in Ede. U kunt zich hier aanmelden.

Meld u aan voor de dialoogdagen Governance Passend Onderwijs

Minister roept scholen op ouders voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage

Een kwart van de ouders is bang dat hun kind wordt uitgesloten van extra activiteiten als ze de ouderbijdrage niet betalen. Ook denken ze dat ze het moeten motiveren als ze de bijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarom roept minister Wiersma scholen op om ouders goed voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage.  Hierover heeft hij alle scholen een brief gestuurd.

Minister roept scholen op ouders voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage

NP Onderwijs Dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren

Nu we een jaar onderweg zijn met het Nationaal Programma Onderwijs leeft bij veel scholen de behoefte aan uitwisseling van ervaringen en inspirerende voorbeelden. Omdat we elkaar eindelijk weer fysiek kunnen treffen, organiseert OCW daarom op woensdag 29 juni van 13:00 tot 17:30 uur een dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren uit het funderend onderwijs. Bent u op zoek naar inspiratie en wilt u graag eigen ervaringen delen over het NP Onderwijs? Meld u dan via dit mailadres aan.

NP Onderwijs Dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren

Webinar doorontwikkeling menukaart Nationaal Programma Onderwijs op 13 mei

De menukaart met effectieve interventies van het Nationaal Programma Onderwijs is uitgebreid. Er zijn enkele interventies  toegevoegd en een aantal interventies is aangepast. Deze wijzigingen zijn per 1 april doorgevoerd. Het ministerie van OCW organiseert op 13 mei van 15.00 tot 16.00 uur samen met het NRO een webinar over de doorontwikkeling van de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs en onderwijskennis.nl.

Webinar doorontwikkeling menukaart Nationaal Programma Onderwijs op 13 mei

MR-starterskit: toolkit voor beginnende MR-leden

Wat komt er allemaal kijken bij het medezeggenschapswerk en wie is waarvoor verantwoordelijk? Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een MR-starterskit ontwikkeld. In deze toolkit vindt u alle informatie voor een vliegende start in de MR, zoals inspirerende video’s, artikelen en handreikingen met handige tips, overzichtelijke infographics en informerende podcasts.

MR-starterskit: toolkit voor beginnende MR-leden

Aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval

Organisaties en bedrijven, waaronder onderwijsinstellingen, kunnen zich van 30 maart tot 18 mei 2022 bij dit loket aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval. Stichting Afvalfonds Verpakkingen organiseert per 2023 de gescheiden inzameling van consumentenverpakkingen buitenshuis. Een brede groep organisaties, waaronder  scholen voor primair en voortgezet onderwijs, komt hiervoor in aanmerking.

Aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval

Deel uw kennis en ervaring tijdens het ‘Ontwikkeling Telt Festival’

Hoe stimuleren we leesplezier bij kinderen? Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid? Hoe vormen we sterke samenwerkingsverbanden met andere partijen in het veld? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het Ontwikkeling Telt Festival op 22 september en 13 oktober. U kunt één van de sprekers zijn en uw kennis of best practice delen. Hiervoor kunt u uw voorstel insturen voor 23 mei. Liever aanmelden als deelnemer? Dat kan ook via deze link.

Deel uw kennis en ervaring tijdens het ‘Ontwikkeling Telt Festival’

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag