Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs, breed gesprek over medezeggenschap en ander nieuws primair onderwijs

De derde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs is vandaag verschenen. In deze nieuwsbrief PO leest u er meer over. Ook bevat deze nieuwsbrief een uitnodiging voor een breed gesprek over (mede)zeggenschap in het onderwijs en brengen we enkele publicaties onder uw aandacht.

De volgende nieuwsbrief PO ontvangt u voor de kerstvakantie.

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd

Een ruime meerderheid van de schoolleiders is tevreden over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs, maar schoolleiders in het vo en (v)so maken zich nog altijd relatief veel zorgen over de impact van de coronapandemie op het welbevinden van hun leerlingen. Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van het programma, die de ministers Dijkgraaf en Wiersma vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd

Hoeveel boeken leent uw schoolbibliotheek of mediatheek uit?

In opdracht van het ministerie van OCW onderzoekt adviesbureau AEF hoeveel boeken er jaarlijks worden uitgeleend door schoolbibliotheken en mediatheken. Vult u de vragenlijst in? Dat kan tot en met 9 december. Uw antwoorden helpen om een goed beeld te krijgen van de landelijke situatie. Invullen duurt ongeveer tien minuten.

Hoeveel boeken leent uw schoolbibliotheek of mediatheek uit?

Oproep: doe mee aan de Staat van de Medezeggenschapsraad 2022

Hoe ervaren (G)MR leden hun werk? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dat onderzoeken LAKS, VOO, ROV en Ouders & Onderwijs. Elke twee jaar vragen ze MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs naar hun ervaringen. Vult u de vragenlijst in?

Oproep: doe mee aan de Staat van de Medezeggenschapsraad 2022

Vragenlijst over onderwijsachterstandenbeleid op school: graag uw medewerking

Bent u schoolleider van een basisschool met een hoge schoolweging? Dan heeft u een uitnodiging ontvangen van KBA Nijmegen om een vragenlijst in te vullen over uw aanpak van onderwijsachterstanden. Uw antwoorden leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het onderwijsachterstandenbeleid van scholen. Daarom waarderen we het zeer als u de vragenlijst invult. Dat kan tot eind december. 

Onderzoek naar onderwijsachterstandenbeleid op school: graag uw medewerking

Ondersteuning bij verbetering ventilatie en CO2-meters

De afgelopen maanden is met grote inzet van scholen en gemeenten de ventilatie van schoolgebouwen verder verbeterd. Hoewel de coronabesmettingscijfers op dit moment lijken af te nemen, blijft het belangrijk dat alle schoolgebouwen winterklaar zijn. Er is financiële ondersteuning beschikbaar voor scholen waar de ventilatie moet worden verbeterd. De hulpteams van Ruimte-OK bieden advies en ondersteuning.

Ondersteuning bij verbetering ventilatie en CO2-meters

Hogere energielasten: meld acute problemen

Schoolbesturen kunnen zich zorgen maken over de stijgende energielasten. Het ministerie van OCW stuurt uiterlijk 1 december 2022 een plan naar de Tweede Kamer over hoe om te gaan met de stijgende energiekosten in het onderwijs. Heeft uw school acute liquiditeitsproblemen door hoge energielasten? Dan kunt u dit melden bij DUO.

Hogere energielasten: meld acute problemen

Wanneer contact opnemen met de vertrouwensinspecteur? Flyer beschikbaar

Scholen kunnen worden geconfronteerd met onwenselijke situaties, zoals mogelijk seksueel misbruik, geweld, discriminatie of radicalisering. U kunt dan terecht bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. In sommige gevallen is het schoolbestuur zelfs verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteurs. In de flyer Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang leest u wat zij voor u kunnen betekenen.

Wanneer kan of moet u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur?

Agenda tegen discriminatie en racisme gepubliceerd

De agenda tegen discriminatie en racisme is gepubliceerd. Hierin beschrijven de ministers en de staatssecretaris van OCW hoe zij, samen met onder meer scholen, de komende tijd discriminatie en racisme tegengaan. Alle kinderen en leraren moeten zich immers vrij en veilig voelen op school, iedere leerling moet zich kunnen ontwikkelen zonder obstakels en moet zich kunnen herkennen in een inclusief onderwijsaanbod.

Agenda tegen discriminatie en racisme gepubliceerd

9 december: Paarse Vrijdag vieren op school

Op 9 december vieren basisscholen Paarse Vrijdag, dé dag waarop de klas paars kleurt om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn  en verliefd mag worden op wie die wilt. Doe net als Juf Petra en Meester Djimondi en vier ook Paarse Vrijdag. Scholen kunnen een gratis actie-pakket bestellen op www.paarsevrijdag.nl.

9 december: Paarse Vrijdag vieren op school

Mediawijsheid, omgaan met desinformatie en AI: handreikingen Europese Commissie beschikbaar

De Europese Commissie heeft een handreiking over mediawijsheid en omgaan met desinformatie gepubliceerd. De handreiking biedt leerkrachten in het po en vo praktische adviezen en tips over digitale geletterdheid, het versterken van kritische vaardigheden en het bespreken van gevoelige onderwerpen in de klas. Ook is een handreiking over het gebruik van kunstmatige intelligentie en data beschikbaar voor leerkrachten en schoolleiders.

Mediawijsheid, omgaan met desinformatie en AI: handreikingen Europese Commissie gepubliceerd

European School Education Platform nieuwe thuisbasis voor eTwinning

Het European School Education Platform (ESEP) is het nieuwe online ontmoetingspunt voor onderwijsprofessionals in Europa. Het platform bevat de inhoud van de eerdere “School Education Gateway” en biedt voortaan ook eTwinners de belangrijkste voorzieningen om online partners te vinden en projecten te ontwikkelen met collega’s uit 44 landen. Met eTwinning kan elke leerling een internationale ervaring opdoen zonder te reizen.

European School Education Platform nieuwe thuisbasis voor eTwinning

Afzender

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag