Kamerbrieven LLO en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over Leven Lang Ontwikkelen, het Regionaal Investeringsfonds (RIF), de Subsidieregeling praktijkleren en het Ontwikkelpad kinderopvang.

Leven Lang Ontwikkelen moet voor iedereen vanzelfsprekend worden

Leren en ontwikkelen in elke fase van je leven moet voor iedereen vanzelfsprekend worden. Dat schreven de ministeries van SZW, OCW en EZK onlangs in twee met elkaar samenhangende brieven aan de Tweede Kamer. Het is goed voor de arbeidsmarkt en draagt bij aan het terugdringen en voorkomen van arbeidstekorten. Goed opgeleide mensen zijn bovendien onmisbaar voor de uitdagingen op het gebied van onder meer technologische innovatie en de energie- en klimaattransitie.

Leven Lang Ontwikkelen moet voor iedereen vanzelfsprekend worden

Nieuwe regeling RIF gepubliceerd

Na twee succesvolle RIF-periodes is de regeling Regionaal Investeringsfonds 2024-2027 opnieuw voor 4 jaar vastgesteld. Op 14 november is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Er wordt subsidie verstrekt aan publiek-private samenwerkingen die als doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Net als in de vorige RIF-regeling kunnen zowel starters als opschalers subsidie aanvragen. Nieuw in deze regeling is dat ook projecten uit Caribisch Nederland een aanvraag kunnen doen.

Nieuwe regeling RIF gepubliceerd

Verlenging Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Dit betekent dat werkgevers tot en met studiejaar 2027/2028 jaarlijks subsidie kunnen aanvragen voor de begeleiding die zij bieden aan bbl-studenten die een praktijkleerplaats doen. Er zijn een paar wijzigingen in de regeling. In dit bericht stippen we de twee belangrijkste aan.

Verlenging Subsidieregeling praktijkleren

Nieuwe ronde MDT-kort subsidie voor scholen

Onlangs is een nieuwe subsidieronde gestart voor MDT-kort projecten. Onderwijsinstellingen kunnen (per schoollocatie of opleidingsdomein) tot 4 april 2024 bij ZonMw tot € 50.000,- subsidie aanvragen om via zo’n traject kennis te maken met de maatschappelijke diensttijd. Jongeren besteden in deze projecten minimaal 30 uur en maximaal 50 uur aan hun MDT-traject over een periode van maximaal 12 weken.

Nieuwe ronde MDT-kort subsidie voor scholen

Onderzoek melden stagediscriminatie

Maandag 6 november publiceerde het Verwey-Jonker instituut (VJI) een kwalitatief onderzoeksrapport over hoe mbo-studenten stagediscriminatie willen melden. Het onderzoek sluit aan bij de afspraken uit het Stagepact. Uit het onderzoek blijkt dat studenten weliswaar vaker melding maken van stagediscriminatie, maar de wijze waarop ze dit kunnen melden moet beter. Ook de opvolging van de melding door scholen is voor verbetering vatbaar, zodat studenten ervaren dat de school hen serieus neemt en actie onderneemt.

Onderzoek melden stagediscriminatie

Ontwikkelpad kinderopvang: praktijkleren in de bso, gastouderopvang en dagopvang

De kinderopvangsector kampt met grote personeelstekorten. Werkzoekenden hebben veelal niet de juiste opleiding om aan de slag te kunnen als pedagogisch medewerker. Daarom introduceren de brancheorganisaties in de kinderopvangsector samen met de ministeries van SZW en OCW het Ontwikkelpad kinderopvang.

Ontwikkelpad kinderopvang: praktijkleren in de bso, gastouderopvang en dagopvang

Leesoffensief ‘Heel mbo leest!’

Op vrijdag 10 november lanceerden het Kennispunt MBO Taal en Rekenen, Stichting Lezen en de MBO Taalacademie het Leesoffensief ‘Heel mbo leest!’. Dit gebeurde in Amersfoort voor een volle zaal met enthousiaste docenten, studenten en bestuurders. Er waren lezingen, workshops en uiteraard ook, onder leiding van dagvoorzitter Özcan Akyol, gesprekken met mbo-studenten. Het doel van het leesoffensief is om studenten extra te stimuleren te gaan lezen, en ook meer plezier te halen uit het lezen. Hierdoor verbetert de taalontwikkeling van de studenten en daarmee ook de schoolprestaties.

Leesoffensief ‘Heel mbo leest!’

Praktisch lespakket voor digivaardigheid jongeren

Even een DigiD aanvragen of belastingteruggave van je bijbaan regelen? Veel jongeren hebben moeite met de digitale dienstverlening van de overheid. De lesmodules van Stichting Digisterker kunnen studenten van het mbo hierbij helpen.

Praktisch lespakket voor digivaardigheid jongeren

DUO start campagne ‘Bijna 18’ in het mbo

Studenten in het mbo die bijna 18 zijn, hebben straks recht op studiefinanciering. Om deze studenten en hun ouders of verzorgers hierover goed te informeren, start DUO eind november de campagne ‘Bijna 18’.

DUO start campagne ‘Bijna 18’ in het mbo

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag