Leven Lang Ontwikkelen moet voor iedereen vanzelfsprekend worden

Leren en ontwikkelen in elke fase van je leven moet voor iedereen vanzelfsprekend worden. Dat schreven de ministeries van SZW, OCW en EZK onlangs in twee met elkaar samenhangende brieven aan de Tweede Kamer. Het is goed voor de arbeidsmarkt en draagt bij aan het terugdringen en voorkomen van arbeidstekorten. Goed opgeleide mensen zijn bovendien onmisbaar voor de uitdagingen op het gebied van onder meer technologische innovatie en de energie- en klimaattransitie.

Om het makkelijker te maken tijdens je werkende leven te blijven leren, krijgen reguliere mbo’s, hbo’s en universiteiten meer mogelijkheden ook (delen) van opleidingen en trainingen aan te bieden. Zo kunnen zowel publieke als private opleiders in de groeiende vraag naar om- en bijscholing voorzien. Er kan al veel en sommige mbo-scholen zijn hierin al actief. Dit willen SZW, OCW en EZK graag verder stimuleren. Hiervoor is een Onderwijsagenda met zeven maatregelen opgesteld.

Onderwijsagenda

De Onderwijsagenda wordt de komende twee jaar verder uitgewerkt. Onderzocht wordt of een wet nodig is waarin staat dat de onderwijsinstellingen in mbo en hoger onderwijs een formele taak krijgen. Tegelijkertijd wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een zogenoemde skillstaal. Hierin staat duidelijk beschreven wat iemand in een baan moet kunnen en wat iemand leert tijdens een (onderdeel van een) opleiding. Ook wordt het voor werkgevers makkelijker om te zien wat een werknemer al kan en welke onderdelen van een opleiding iemand wel en niet meer nodig heeft. Een werknemer kan dan gericht voor bepaalde om- en bijscholing kiezen. Dit verlaagt de drempel om überhaupt weer een opleiding of training te volgen. 

Wil je meer weten? Klik dan hier voor de Kamerbrief over vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en de hierbij horende bijlagen.