Verlenging Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Dit betekent dat werkgevers tot en met studiejaar 2027/2028 jaarlijks subsidie kunnen aanvragen voor de begeleiding die zij bieden aan bbl-studenten die een praktijkleerplaats doen. Er zijn een paar wijzigingen in de regeling. In dit bericht stippeHuidige datum en tijd n we de twee belangrijkste aan.

De twee belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren zijn:

  • De sluitingsdatum om subsidie aan te vragen wordt 17 september 17:00 uur (van 2024 tot en met 2027). Alleen in 2028 is de sluitingsdatum 18 september 17:00 uur.
  • De student waarvoor een werkgever subsidie aanvraagt moet met ingang van studiejaar 2023/2024 ingeschreven worden in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD). Dat is voortaan een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de inschrijvingen van studenten voor de opleidingen en voor de BPV-periodes bij leerbedrijven (in het ROD).

Meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Bekijk dan de webpagina van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.