Nieuwe regeling RIF gepubliceerd

Na twee succesvolle RIF-periodes is de regeling Regionaal Investeringsfonds 2024-2027 opnieuw voor 4 jaar vastgesteld. Op 14 november is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Er wordt subsidie verstrekt aan publiek-private samenwerkingen die als doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Net als in de vorige RIF-regeling kunnen zowel starters als opschalers subsidie aanvragen. Nieuw in deze regeling is dat ook projecten uit Caribisch Nederland een aanvraag kunnen doen.

Een andere belangrijke wijziging in deze RIF-regeling is dat projecten hoger scoren naarmate ze meer bijdragen aan de aanpak van één of meer van de grote maatschappelijke opgaven: klimaat- en energietransitie, woningbouw, toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg, kansengelijkheid (onderwijs, kinderopvang), veiligheid en digitale transitie. Ook hoeven aanvragers voor projecten voortaan geen regiovisie meer op te stellen. Het plan van aanpak moet wél logisch aansluiten bij de kwaliteitsagenda van de school. De nieuwe regeling sluit hiermee goed aan op de afspraken in de Werkagenda mbo.

De eerste aanvraagperiode van de nieuwe regeling loopt van 1 januari t/m 31 januari 2024. Meer informatie daarover vind je via deze link.