Onderzoek melden stagediscriminatie

Maandag 6 november publiceerde het Verwey-Jonker instituut (VJI) een kwalitatief onderzoeksrapport over hoe mbo-studenten stagediscriminatie willen melden. Het onderzoek sluit aan bij de afspraken uit het Stagepact. Uit het onderzoek blijkt dat studenten weliswaar vaker melding maken van stagediscriminatie, maar de wijze waarop ze dit kunnen melden moet beter. Ook de opvolging van de melding door scholen is voor verbetering vatbaar, zodat studenten ervaren dat de school hen serieus neemt en actie onderneemt.

Het is dan ook belangrijk dat scholen zorgen voor een meldpunt met goede ondersteuning en nazorg. Het onderzoek geeft hiervoor belangrijke inzichten en handvatten. Scholen kunnen hiermee aan de slag om de afspraken uit het Stagepact uit te werken en de meldstructuur voor de student goed in te richten.

Hiervoor kan je school gebruikmaken van hulpmiddelen die de ministeries van OCW en SZW ontwikkelden om stagediscriminatie tegen te gaan. Zoals de Toolbox en Checklist stagediscriminatie. Hiermee kun je onder andere de kennis en vaardigheden bij je onderwijsprofessionals vergroten over het (h)erkennen, voorkomen en aanpakken van stagediscriminatie.