Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer de laatste ontwikkelingen rondom corona, schoolkosten, cultuureducatie en praktijkleren in het mbo.

Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt eind oktober 2021.

Servicedocument corona mbo 5.3

In het begin van de coronacrisis is OCW samen met de partners uit het veld tot een Servicedocument mbo-aanpak coronavirus gekomen. Dit servicedocument geeft de mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit en veiligheid van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis. Sindsdien wordt het document met regelmaat geactualiseerd. Op vrijdag 24 september verscheen versie (5.3), naar aanleiding van de besluitvorming over de coronamaatregelen op 14 september jongstleden.

De nieuwe versie is in afstemming met de MBO Raad, NRTO, JOB, AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv, SBB en de Inspectie van het Onderwijs tot stand gekomen. De aangepaste teksten zijn geel gearceerd, zodat het duidelijk is wat in deze meest recente versie is aangepast. Kort samengevat is in versie 5.3 verwoord wat het kabinet heeft besloten op 14 september en wat sinds 25 september geldt.

Servicedocument corona mbo 5.3

Evaluatie: vooruitgang geboekt op thema schoolkosten

Sinds de invoering van het Servicedocument schoolkosten mbo zijn scholen zich meer bewust geworden van de kosten van leermiddelen. Verder zijn de kosten voor studenten gedaald. Dit blijkt uit de Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo van ResearchNed en SEO Economisch Onderzoek. In de Kamerbrief met de beleidsreactie wordt ingegaan op enkele punten die nadere actie vereisen, zoals communicatie door scholen en de kosten van ongebruikte leermiddelen en stages.

Evaluatie: vooruitgang geboekt op thema schoolkosten

Verlenging inzet scholing via praktijkleren in het mbo en publicatie handreikingen

Onlangs is aangekondigd dat praktijkleren in het mbo als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket met een jaar wordt verlengd. De regionale mobiliteitsteams (RMT’s) ontvangen ook in 2022 budget voor financiering van de kosten van mbo-instellingen voor uitvoering van mbo-opleidingen in de derde leerweg. De opleidingskosten hierbij worden vergoed voor maximaal 40 weken.

Verlenging inzet scholing via praktijkleren in het mbo en publicatie handreikingen

Nieuwe subsidieregeling geopend voor cultuureducatie in het mbo

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een nieuwe subsidieregeling: Cultuureducatie mbo. Demissionair minister Van Engelshoven kondigde de regeling eerder dit jaar aan. De subsidieregeling is bedoeld voor samenwerking tussen mbo-scholen en culturele instellingen. Het doel is om de culturele ontwikkeling van mbo-studenten te bevorderen.

Nieuwe subsidieregeling geopend voor cultuureducatie in het mbo

Beeld: ©TIP

Onderzoek naar kosten zij-instroom

Welke kosten maken scholen voor een zij-instroomtraject? En hoe benutten zij de tegemoetkoming in de kosten? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, houdt het ministerie van OCW een onderzoek. Doe ook mee en vul de korte vragenlijst in! Dan ontvang je een compacte rapportage met benchmark die inzicht biedt in de situatie op jouw school.

Zij-instromers zijn professionals die vanuit een ander beroep overstappen naar een baan als leraar. Schoolbesturen kunnen voor zij-instromers met een geschiktheidsverklaring bij DUO een subsidie aanvragen van maximaal 20.000 euro voor een tegemoetkoming in de kosten van de scholing en begeleiding van een zij-instromer.

Onderzoek naar kosten zij-instroom

Netwerkbijeenkomst nazorg mbo

Op woensdagmiddag 10 november organiseren OCW en de MBO Raad een online netwerkbijeenkomst over nazorg. Tijdens deze sessie staan extra begeleiding en nazorg aan mbo-studenten met een moeilijke start op de arbeidsmarkt centraal. Ook wordt de nieuwe subsidieregeling nazorg toegelicht, die in november gepubliceerd wordt. Aanmelden kan via deze link.

Netwerkbijeenkomst nazorg mbo

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag