Verlenging inzet scholing via praktijkleren in het mbo en publicatie handreikingen

Onlangs is aangekondigd dat praktijkleren in het mbo als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket met een jaar wordt verlengd. De regionale mobiliteitsteams (RMT’s) ontvangen ook in 2022 budget voor financiering van de kosten van mbo-instellingen voor uitvoering van mbo-opleidingen in de derde leerweg. De opleidingskosten hierbij worden vergoed voor maximaal 40 weken.

Gereserveerde middelen

In de kamerbrief over de voortgang van de crisismaatregelen als gevolg van COVID19, kondigt de minister van SZW aan dat door het later opstarten van de RMT’s de gereserveerde middelen van 2021 dit jaar niet worden uitgegeven en daarom beschikbaar worden gemaakt in 2022. Dit betekent dat ook nog in 2022 werkenden en werkzoekenden via praktijkleren in het mbo bij- en omgeschoold kunnen worden. De Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 wordt hierop aangepast.

Ook werkgevers die erkend leerbedrijf zijn, kunnen een jaar langer subsidie aanvragen voor het realiseren van de praktijkplaatsen. Publicatie van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is dit najaar voorzien. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken wordt een subsidie van maximaal € 2.700 verstrekt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Handreikingen

Onlangs zijn enkele handreikingen gepubliceerd om professionals in de regio met informatie, handvatten en stappenplannen te helpen een regionale aanpak op te zetten voor bij- en omscholing van mensen die werken of werk zoeken via praktijkleren in het mbo. Het gaat daarbij om mbo-opleidingen in de derde leerweg, gericht op het halen van een praktijkverklaring, een mbo-certificaat of mbo-diploma. De volgende handreikingen zijn beschikbaar: