Servicedocument facilitering studentenraden in het MBO

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en de MBO Raad hebben samen het Servicedocument facilitering studentenraden in het MBO uitgebracht. In dit document staat waar een goede ondersteuning van een studentenraad uit moet bestaan.

Het Servicedocument facilitering studentenraden in het MBO biedt een uitwerking van artikel 8a.2.1. van de Wet educatie- en beroepsonderwijs (Web). In dit artikel staat dat het bevoegd gezag zorgdraagt voor de voorzieningen die de studentenraad voor het uitoefenen van de taken redelijkerwijs nodig heeft. In het servicedocument staat dat afspraken hierover vast worden gelegd. Ben je bestuurder of studentenraadslid en denk je dat er naar aanleiding van dit servicedocument aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt? Ga dan het constructieve gesprek met elkaar aan!