Onderzoek naar kosten zij-instroom

Welke kosten maken scholen voor een zij-instroomtraject? En hoe benutten zij de tegemoetkoming in de kosten? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, houdt het ministerie van OCW een onderzoek. Doe ook mee en vul de korte vragenlijst in! Dan ontvang je een compacte rapportage met benchmark die inzicht biedt in de situatie op jouw school.

Zij-instromers zijn professionals die vanuit een ander beroep overstappen naar een baan als leraar. Schoolbesturen kunnen voor zij-instromers met een geschiktheidsverklaring bij DUO een subsidie aanvragen van maximaal 20.000 euro voor een tegemoetkoming in de kosten van de scholing en begeleiding van een zij-instromer.

Onderzoek naar investeringen zij-instroomtraject

Het ministerie van OCW wil ook in de toekomst zij-instroom stimuleren en onderzoekt daarom, samen met scholen, lerarenopleidingen, koepelorganisaties en zij-instromers, hoe een duurzame invulling van het zij-instroomtraject te realiseren is. Hierbij brengt ResearchNed, in opdracht van het ministerie, in kaart hoeveel tijd en geld scholen, lerarenopleidingen en zij-instromers investeren in deze route naar het leraarschap. Het onderzoek richt zich op de zij-instromers die meteen voor de klas staan en voor wie het aanvragen van de subsidie voor zij-instromers mogelijk is.

Doe mee, vul in!

Ook betrokken bij een zij-instroomtraject? Dan stellen we het zeer op prijs dat je meedoet aan het onderzoek. Dat doe je door een korte vragenlijst in te vullen. Stuur om je aan te melden voor het onderzoek een e-mail aan de projectleider. Na afloop ontvang je een compacte rapportage met een benchmark waarin jouw school wordt vergeleken met de rest van de sector en een overzicht van de eigen kosten.