Nieuwe subsidieregeling geopend voor cultuureducatie in het mbo

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een nieuwe subsidieregeling: Cultuureducatie mbo. Demissionair minister Van Engelshoven kondigde de regeling eerder dit jaar aan. De subsidieregeling is bedoeld voor samenwerking tussen mbo-scholen en culturele instellingen. Het doel is om de culturele ontwikkeling van mbo-studenten te bevorderen.

De subsidieregeling beoogt een kwalitatief goede lokale samenwerking tussen de mbo-scholen, culturele instellingen en studenten op het gebied van cultuureducatie voor mbo-studenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een project waarbij aan de hand van kunstwerken in dialoog wordt gereflecteerd op maatschappelijke thema’s. Het Fonds voor Cultuurparticipatie streeft ernaar om dit soort voorbeelden te stimuleren en uit te bouwen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Enkele beoordelingscriteria

Er zijn verschillende criteria om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. Is er bijvoorbeeld een gelijkwaardig samenwerkingsverband dat voldoende slagkracht heeft? Leidt het nieuwe samenwerkingsinitiatief in co-creatie tot een kwalitatief hoogwaardig hedendaags aanbod, dat bovendien aansluit bij de vraag van mbo-studenten? Bevordert het project het culturele vermogen van de student in aansluiting op de burgerschapsopdracht van het mbo? Hoe krijgt kansengelijkheid een rol in het project? Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de criteria.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf nu, voor bedragen tussen de € 30.000,- en € 55.000,-. Wil je meer weten? Ga dan naar www.cultuurparticipatie.nl/mbo en meld je bijvoorbeeld aan voor een van de spreekuren of presentaties.